Edebiyat dışı alt kategorileri için
Kitap ismiyle listele
Dil ve Edebiyat Eleştirisi
Kültür İncelemeleri
Sosyoloji ve Sosyal Teori
Tarih ve Tarih Felsefesi
Antropoloji
Siyasal İktisat
Siyasetbilim
Felsefe
Psikoloji, Psikiyatri ve Psikanaliz
Bilimler ve Metodoloji
Ekoloji
Başvuru ve Kaynakça
Kadın Araştırmaları
Sanat Kuramları ve Eleştirisi
Kent ve Mimarlık
Görsel Kültür
Sinema ve Tiyatro
Biyografi
Güncel Araştırmalar
Edebiyatdışı Toplu Liste
Bütün Kitapları Listele
Tarım, Ekoloji ve Egemenlik
Berlin Konferansı, 2010
Hazırlayanlar: Alain Badiou, Slavoj Zizek
Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?
Epistemoloji Eleştirisi
Radikal Politikaların Geleceği
Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar
Farklılık, Popülizm, Devrim, Ajitasyon
Boris Kagarlitski   Baskısı Yok
Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik
Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru
Sınıf, Erkeklik ve Duygular Üzerine Denemeler
12 Eylül’e Giderken Sermaye Sınıfı, Kriz ve Devlet
Küreselleşme Üstüne Küçük Elkitabı
Küreselleşme Üstüne Küçük Elkitabı
Aşağıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş
F. Levent Şensever   Baskısı Yok
Marx ve Spinoza'nın İşbirliği
Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor
Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim
Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi
Şimdiki Zamanın Tarihöncesi ve Marx
Paylaştığımız Her Şey
Kapitalizmin Sonu mu, Dünyanın Sonu mu?
Avrupa’da Bir Göçmen İşçinin Hikâyesi
Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu
Neoklasik İktisadın Yaratıcı İmhası
İlkel Birikim, Yönetimsellik ve
Postkolonyal Kapitalizm
Uzaya Yerleştirilen Silahlara Karşı Barış İçin
Genom-Sonrası Hayatın Kuruluşu
Altyapı Mekânı ve İktidar
Dünya Bankası ve Şirket Egemenliğine Karşı Mücadele
Hazırlayanlar: Kevin Danaher, Roger Burbach
Dünya Bankası ve IMF'ye Karşı Mücadele
Hazırlayan: Kevin Danaher   Baskısı Yok
Kevin Danaher   Baskısı Yok
Dil, Sayı, Para
Kant ve Marx Üzerine
Üretim Tarzlarından Mübadele Tarzlarına
Şirket Küreselleşmesine Direnmek İçin Nedenler
Lori Wallach, Michelle Sforza   Liste Dışı
Onto-Epistemolojik Bir Okuma
Hazırlayanlar: Neşecan Balkan, Sungur Savran   Baskısı Yok
Noam Chomsky   Liste Dışı
İktisadi-Felsefi Köşelikler
Komünizm Fikri II, New York Konferansı, 2011
Hazırlayan: Slavoj Zizek
Neoliberalizmin Sinsi Devrimi
Yıldırım Koç   Liste Dışı
 
Devamı için bkz.
 
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova