ISBN13 978-975-342-099-0
13x19,5 cm, 104 s.
Liste fiyatı: 16.50 TL
İndirimli fiyatı: 13.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Sen Gülerken
1. Basım
Liste Fiyatı: 18.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Sosyal Bilimleri Açın
Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor
Özgün adı: Open the Social Sciences
Çeviri: Şirin Tekeli
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Bilimsel Sekreter: Richard Lee
Başkan: Immanuel Wallerstein
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 1996
12. Basım: Aralık 2018

Farklı dallardan on bilimciyi bir araya getiren komisyon, merkezi Lizbon'da bulunan Fundação Calouste Gulbenkian tarafından kurulmuştur. Komisyonun iki yıla yayılan çalışmalarının ürünü olan bu rapor, son biçimini Haziran 1995'te almıştır. Bir manifesto niteliğinde olan kitap, konu üzerine dünya çapında bir tartışma açmayı amaçlıyor. 1996 yılından itibaren Portekizce'den Lehçe'ye on beşin üzerinde dile çevrildi.

Kitabın Türkçe'de yayımlanması, 1998'de Toplum ve Bilim ile Defter dergilerinin ortaklaşa düzenlediği Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek başlıklı sempozyumun ve bildirilerinin yer aldığı aynı adlı kitabın yolunu açmıştır.

“Bilginin sosyal olarak kurulmuş olması gerçeği, daha geçerli bilgiye ulaşmanın da ancak sosyal olarak mümkün olması anlamına gelir. Bilginin sosyal temelleri olduğunu kabul etmek, nesnellik kavramıyla çelişkili değildir. Tam tersine, biz, geçmişteki uygulamalara yönelik eleştirileri değerlendirerek ve hakikaten daha çoğulcu ve evrenselci yapılar kurarak yapılacak bir yeniden yapılandırmanın, sosyal bilimlerin nesnelliğini artırabileceğine inanıyoruz.

“Bu raporda üç şeyi göstermeye çalıştık. Birincisi, bir bilgi biçimi olarak sosyal bilimin nasıl tarihsel olarak oluştuğu ve neden, on sekizinci yüzyıl sonundan 1945'e uzanan süreçte, görece standart bir dizi disipline ayrıştığıdır. İkincisi, 1945'ten bu yana dünya genelinde meydana gelen gelişmelerin bu entelektüel işbölümüyle ilgili ne gibi sorular sorulmasına yol açtığı ve böylece bir önceki dönemde yerli yerine oturtulan örgütlenme yapısını yeniden tartışma gündemine getirdiğidir. Üçüncüsü de, son yıllarda çok tartışılan bir dizi temel entelektüel soruyu açımlayarak, 'şimdi nasıl bir sosyal bilim?' sorusuna cevap oluşturmakta daha ileri gidebilmek için bize optimal görünen bir tavır belirlemektir. Sonuçta, sosyal bilimlerin bu tarihin ve yakın dönem tartışmalarının ışığında yeniden yapılandırılmasını tartışmak istiyoruz. Önerebileceğimiz basit, açık seçik formüllerimiz yok; sadece bize doğru yönde ilerlememize yardımcı olacakmış gibi görünen birkaç tartışmaya açık önerimiz var.

“Kuşkusuz doğru yönde adım atmayı sağlayacak başka çözümler de vardır ve başkalarını böyle öneriler geliştirmeye çağırıyoruz. Bizce her şeyden önemlisi, bir kez daha tekrarlayalım, sorunun temelinde yatan meseleleri acilen ve açık seçik ortaya koyarak, akıl sınırları içinde tartışabilmektir.” – Gulbenkian Komisyonu

İÇİNDEKİLER
Önsöz, Calouste Gulbenkian Vakfı

I. Onsekizinci Yüzyıldan 1945'e Kadar Sosyal Bilimlerin Tarihsel Kuruluşu
II.1945'ten Günümüze Sosyal Bilimler İçinde Yapılagelen Tartışmalar
       1. Sosyal Bilimler Arasındakş Ayrımların Geçerliliği
       2. Mirasın Ne Kadar Yerel Görüşlü Olduğu
       3. "İki Kültür" Arasındaki Ayrımın Gerçekliği ve Geçerliliği
III.Şimdi Nasıl Bir Sosyal Bilim Kurmalıyız?
       1. İnsanlar ve Doğa
       2. Analitik Bir Yapı Taşı Olarak Devlet
       3. Evrensel ve Tekil
       4. Nesnellik
IV. Sonuç: Sosyal Bilimleri Yeniden Kurmak
OKUMA PARÇASI

Önsöz s. 7-8.

Calouste Gulbenkian Vakfı, 1980'lerin ikinci yarısında, Portekiz ulusunun yirmi birinci yüzyılın başlarında nasıl bir biçim alacağı ya da alabileceği konusunda çok önemli düşünceler üreten, sonradan aldığı adla "Portekiz 2000" projesinin ilk ve verimli bir aşaması olarak, temel çerçeve ile belli başlı sorunları ele alan bir dizi tartışmayı destekledi. Bu düşünceler ve incelemeler Portekizce olarak, "Önümüzdeki Yirmi Yılda Portekiz" dizisinde yayımlandı.

Vakıf, bu girişimin de ortaya koyduğu gibi, toplumun daha iyi bir geleceğe yönelik ortak arayışları bakımından hayati ve genel nitelikte sorunları ele alarak çözümler arayan çabaları ve düşünceleri desteklemekteydi. Bu bağlamda sosyal bilimlerin rolünü ele alan ve bir yandan kendi disiplinleri arasındaki ilişkileri, bir yandan da insan ve doğa bilimleriyle ilişkilerini gözden geçiren bir inceleme yapılması çok yerinde olacaktı. Gerçekten, hayatla ilgili modern araştırmalara ve karmaşıklığın bilimine yol açan son 30-40 yılın büyük entelektüel atılımları, kültürler arası diyaloğu giderek daha gerekli kılan evrenselciliklerin tarihsel "bağlama yerleştirilmesi" doğrultusunda ortaya çıkan zorunluluk ve 1950'lerden bu yana üniversite eğitiminin yaygınlaşması gibi gelişmelerin hepsi, sosyal bilimcilerin çalışmalarını yapısal ve örgütsel kaygılara hemen hiç yer bırakmayacak kadar derinden etkiledi.

Başka bir deyişle, sosyal bilimlerin varolan disiplinlere bölünmüş yapısını aşma gereği, gelişmenin bugün gelinen aşamasında merkezi ikilemlerden birini oluşturmuyor mu?

Calouste Gulbenkian Vakfı bu nedenle, Binghamton Üniversitesi Fernand Braudel Merkezi Başkanı Immanuel Wallerstein'in ortaya attığı, altısı sosyal bilimci, ikisi doğa bilimci, ikisi de insan bilimleri dalından gelen çok seçkin bir uluslararası akademik grupla sosyal bilimlerin bugününü ve geleceğini düşünmek üzere yürütülecek entelektüel çabayı yönlendirme önerisini olumlu karşıladı.

Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması için Gulbenkian Komisyonu, 1993 Temmuzu'nda, Prof. Wallerstein'in başkanlığında oluştu. Katılımcıların bileşimi, okuyacağınız metindeki çözümlemeyi mümkün kılan derinliği ve perspektif genişliğini yansıtmaktadır.

Sosyal Bilimleri Açın, kuruluşundan itibaren iki yıl süreyle Gulbenkian Komisyonu'nun sürdürdüğü çalışmaların havasını ve canlılığını çok iyi yansıtan, ciddi, zengin ve kışkırtıcı bir kitaptır. Bu iki yıl zarfında üç genel toplantı gerçekleştirildi: İlki 1994 Haziranı'nda Vakfın Lizbon'daki merkezinde, ikincisi 1995 Ocağında Paris'te, Maison des Sciences de l'Homme'da, üçüncüsü de Nisan 1995'te, Binghamton'daki Fernand Braudel Merkezi'nde yapıldı.

Sosyal Bilimleri Açın'ın entelektüel düzeyi, her şeyden önce Komisyona katılan seçkin bireylerin yeteneklerinden kaynaklanıyor. Ancak başkanlığı üstlenen Immanuel Wallerstein'in heyecanı ve kararlılığı olmasaydı bu proje gerçekleşmezdi. Bu nedenle kendisine şükran borcumuz sonsuzdur.

CALOUSTE GULBENKIAN VAKFI

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova