ISBN13 978-975-342-451-6
13x19,5 cm, 288 s.
Liste fiyatı: 38.00 TL
İndirimli fiyatı: 30.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Engin Geçtan diğer kitapları
İnsan Olmak, 1983
Psikanaliz ve Sonrası, 1988
Varoluş ve Psikiyatri, 1990
Kırmızı Kitap, 1993
Dersaadet'te Dans, 1996
Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?, 1997
Kimbilir?, 1998
Kızarmış Palamutun Kokusu, 2001
Hayat, 2002
Tren, 2004
Seyyar, 2005
Kuru Su, 2008
Zamane, 2010
Mesela Saat Onda, 2012
Rastgele Ben, 2014
Orada, Bir Arada, 2017
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Bir Günlük Yerim Kaldı İster misiniz?
5. Basım
Liste Fiyatı: 17.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar
Kapak Fotoğrafı: Bahman Farzad
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: 1975
24. Basım: Mayıs 2020

Engin Geçtan'ın 1975'te yayımlanan bu ilk kitabı, yalnızca akademik çevrelerde yaygın biçimde kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda dinamik psikiyatri alanına ilgi duyan geniş bir okur kesiminin de başucu kitabı olmuş, yıllar içinde tekrar tekrar baskı yapmış klasik bir yapıttır.

"Temel Kavramlar", "Psikodinamik Psikiyatri" ve "Ruhsal Bozukluklar" başlıklı üç bölümden oluşan kitap, alanının temel kavramlarını tanımlaması, bunları psikiyatri tarihi içine yerleştirmesi ve belli başlı yaklaşım tarzlarını ve tartışma noktalarını içermesi nedeniyle, günümüzde de bir giriş kitabı ve temel kaynak olma niteliğini koruyor.

İÇİNDEKİLER
Birinci Kitap: Psikodinamik Psikiyatri
Klasik Psikanaliz
Ego Psikolojisi
Obje İlişkileri Kuramı
"Self" Psikolojisi

İkinci Kitap: Ruhsal Bozukluklar
Şizofreni
Hezeyanlı (Paranoid) Bozukluklar
Afektif Bozukluklar
Anksiyete Bozuklukları
Somatoform Bozukluklar
Disosiyatif Bozukluklar
Parafililer - Cinsel Davranış Sapmaları
Cinsel İşlev Bozuklukları
Psikoaktif Madde Bağımlılıkları
Yeme Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları

Kaynakça içerir
OKUMA PARÇASI

Önsöz, Kasım 2003 (Şubat 1992), s. 9-10

1975 yılında ilk yayımlandığındaki adıyla Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar'ın ilk basımından bu yana yirmi sekiz yıl geçti. Kitabın 1992'deki 9. basımında yaptığım bazı değişiklikleri belirtmek istiyorum.

Bu kitabımın ardından daha birçok kitap yazdım. Her kitap bir öncekinden daha öznel bir anlatımla yazıldı. İlk denemem olduğu için, Çağdaş Yaşam ve Normaldışı Davranışlar'ı alışılagelmiş akademik kalıplar nedeniyle dilediğimce özgür bir biçimde gerçekleştirememiştim. O zamanlar bir başka modelden hareket etmem ya da kendime özgü bir tarz denemem söz konusu olamazdı. Çünkü kitap yazma isteği, klinisyen-akademisyen kimliğimin yanı sıra girişilmiş ve sonucu kestirilemez bir denemeydi yalnızca. Nitekim, ilk denemelerde rastlanabilen bir ölçüsüzlüğü sanırım ben de yaptım ve o güne kadar edinmiş olduğum bilgilerin ve deneyimlerin tümünü kitabın içeriğine katmaya çalışarak okuyucularımı biraz yormuş oldum.

Dokuzuncu basımında kitabın amacını biraz daha netleştirmeye çalıştım. Önceki basımlarda da zaman zaman bazı çıkarmalar ve eklemeler yapılmış, ancak yapısına dokunulmamıştı. Burada okuyacağınız biçimiyle bu kitap, "dinamik psikiyatri" denilen alanın insana ve sorunlarına bakış açısını anlatmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle kitabın yapısında da bazı değişikliklere gidilmiş, ayrıca, önceki basımlarda ele alınmış olan bazı konular bu kez kapsam dışı bırakılmış oldu.

Ne var ki, 9. basımla birlikte gerçekleştirmeye çalıştığım yapısal değişiklikler ve yaklaşım farklılığı, kitabın başlığı ile yönelimi arasında bir uyuşmazlığı da beraberinde getirdi. Bunda, ilk basımdan bu yana geçen yıllar içinde yazarın psikiyatriye bakış açısında oluşan değişikliklerin de payı var.

Kitabın kaleme alındığı 1974 yılında "çağdaş" sözcüğünün taşıdığı anlam büyük bir çoğunluk tarafından ortaklaşa paylaşılırken, günümüzde "çağdaş" sözcüğünün ve "çağdaşlaşma" kavramının farklı yorumlara açık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, çağdaş yaşamın getirdiği kendine özgü sorunlarla ilgili bölümleri yeniden ve genişletilmiş bir biçimde yazarak, okuyucumu yüklemek yerine, önceki kısımlarda kullanılmış olan "Çağdaş Yaşam" başlığından vazgeçerek bu kavramla ilgili konuları kitabın kapsamı dışında bırakmanın daha uygun olacağını düşündüm.

Psikodinamik psikiyatri alanında çalışan, dolayısıyla yaşamı ve normalliği bir süreç olarak algılayan biri olarak, bugün, "Normaldışı Davranışlar" başlığının belki bir klinik psikiyatri kitabı için uygun bir başlık olabileceğini düşünüyorum. Bu başlık, ilk basımın yapıldığı günlerde daha çok etkisinde olduğum akademik kalıplar ve geleneksel tababet anlayışı doğrultusunda seçilmişti. Esasen o zamanlar kitap akademik amaçla yazılmıştı ve meslek dışı kesim tarafından da okunabileceği başlangıçta pek kestirilememişti. Ancak bazı değerlendirmeler ve danışmalar sonucunda, artık ortaya önceki basımlardan yalnızca farklı değil, başka bir kitap da çıkmış olsa, kategorik bir ifade taşıyan bu başlığı tümden değiştirme isteğimi, kitabın önceki basımlarıyla kopukluk yaratarak okuyucumu yanıltacağı kaygısıyla ketlemek gereğini duydum. Bu açıklamaların ışığında, kitabın başlığı ile içeriği arasındaki bazı uyuşmazlıkların anlayışla karşılanacağını umuyorum.

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova