ISBN13 978-605-316-246-9
13x19,5 cm, 192 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 148.00 TL
İndirimli fiyatı: 118.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Judith Butler diğer kitapları
Kırılgan Hayat, 2005
Çatışan Feminizmler, 2008
Cinsiyet Belası, 2008
Mülksüzleşme, 2017
Ne Menem Bir Dünya Bu?, 2024
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
Aile Albümü
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
1. Basım
Liste Fiyatı: 176.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Judith Butler
Şiddetsizliğin Gücü
Etik-Politik Bir Düğüm
Özgün adı: The Force of Nonviolence
An Ethico-Political Bind
Çeviri: Başak Ertür
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Resmi: Juan Genovés
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ocak 2022

Toplumsal çatışmalarda şiddete ve şiddetsizliğe başvurmanın siyasi ve etik boyutlarını tartışan Butler açıkça şiddetsizlikten yana tavır alıyor. Butler, meşru şiddet tekelini elinde tutan aktör olarak devletin şiddet tanımındaki muğlaklığı kendi amaçları doğrultusunda nasıl kullanabildiğini gösterirken, bir yandan da şiddetsizliği savunmak için yeni bir tasavvur geliştiriyor ve şiddetsizliği toplumsal eşitliğin bir gereği olarak temellendiriyor. Şiddetin özsavunma olarak meşrulaştırılmasında sorunlu bulduğu sınırı, kimin “öz”, yani “biz” olarak tanımlanageldiğini ve bu sınır var olduğu sürece şiddeti özsavunmayla gerekçelendirmenin nasıl bir dışlama, dolayısıyla eşitsizlik yarattığını tartışıyor. Yine eşitlik açısından, bütün yaşamların aynı derecede önemli addedilmesi için insanlar daha hayattayken “yası tutulabilirliğin” nasıl pay edildiğini düşünmeye çağırıyor. Klasik sözleşmeciliğin temelinde yatan bireyciliğin eleştirisiyle birlikte, Butler şiddetsizliği karşılıklı bağımlılığın kaçınılmazlığına dayandırıyor.

Siyaset ve felsefeyle ilgilenen okurlarımızın zevkle okuyacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Teşekkürler
Giriş

1 Şiddetsizlik, Yası Tutulabilirlik ve Bireyciliğin Eleştirisi
2 Ötekinin Yaşamını Muhafaza Etmek
3 Şiddetsizlik Etiği ve Siyaseti
4 Freud’da Siyaset Felsefesi: Savaş, Yıkım, Mani ve Eleştirel Yeti
İlaveten: Yaralanabilirliği, Şiddeti, Direnişi Yeniden Düşünmek

Dizin
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 13-15

Şiddetsizlik savunusu, siyasal yelpazenin her kesiminden şüpheci tepkilerle karşılaşıyor. Solda, radikal toplumsal ve iktisadi dönüşümün ancak şiddetle mümkün olduğunu iddia edenler olduğu gibi, daha ılımlı bir yaklaşımla, bu tür değişimi sağlayabilmek için şiddetin elde bulundurmamız gereken taktiklerden biri olduğunu söyleyenler de var. Şiddetsizliği, ya da şiddetin araçsal veya stratejik kullanımını savunan argümanlar ileri sürmek mümkün, ama bunların kamusal olarak tartışılabilmesi için öncelikle neyin şiddet neyin şiddetsizlik teşkil ettiği konusunda genel bir uzlaşmanın var olması gerekir. Şiddetsizliği savunanların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri “şiddet” ve “şiddetsizlik”in tartışmalı terimler olması. Örneğin kimileri yaralayıcı söz edimlerini “şiddet” olarak adlandırırken, kimileri ise dilin açıktan tehdit durumları hariç hiçbir zaman tam anlamıyla “şedit” addedilemeyeceğini iddia ediyor. Kimileri sınırlı bir yaklaşımla şiddeti o...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Emek Erez, "Herkesin 'yası tutulabilir' olduğu bir dünya tahayyülü için", parsomenfanzin.com, 9 Şubat 2022

Judith Butler’ın Şiddetsizliğin Gücü adlı metni, Başak Ertür çevirisiyle geçtiğimiz günlerde Metis Yayınları tarafından basıldı. Butler, şiddetin ve şiddetsizliğin kullanıma dair etik politik bir tartışma yürütürken, konunun aklımızdaki ilk çağrışımlarını aşan bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyor. Çünkü şiddet gibi şiddetsizliğin de konumlara, gücü elinde tutanlara göre değişen ve dönüşen bir yanı var. Şiddetin kime yöneldiği nasıl tartışmaya değerse, şiddetsizlik talebinin kim konuya dâhil olduğunda önemsizleştiği burada dikkate değer bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ne şiddeti ne de şiddetsizlik talebini sabit, değişmez olarak ele alabiliyoruz çünkü bu konu kimin tarafından nasıl iş gördüğüne göre değişken bir yan içeriyor ki Butler’ın metinde bunu somut örneklerle gösterdiğini söyleyebiliriz.

Şiddetin nasıl gerekçelendiri...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X