ISBN13 978-605-316-228-5
13x19,5 cm, 144 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 122.00 TL
İndirimli fiyatı: 97.60 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
Aile Albümü
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
1. Basım
Liste Fiyatı: 176.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Ebru Thwaites Diken
Siyaset ve Dinin Gösterisi
Günümüz Türkiye Sinemasından Altı Film Üzerine
Özgün adı: The Spectacle of Politics and Religion
in Contemporary Turkish Cinema
Çeviri: Ayşecan Ay
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mayıs 2021

Günümüz Türkiye sinemasından altı film: Gnostisizmin kefaretçi, mesihçi ve devrimci yönlerine olumlayıcı yaklaşan bir masal üzerine kurulmuş Ulak, din ile ekonomi arasındaki ilişkiyi tartışma fırsatı sunan Takva, din görevlisi başkahramanı Selman Bulut’un Karaköy’deki merkez camisinde işlenen bir cinayeti soruşturduğu İtirazım Var!, heterodoks İslam ve sosyalist düşünce arasındaki paralellikleri konu edinen İftarlık Gazoz, İslam’ın modernlikle bağdaşabilirliği meselesini tartışan The İmam, ve bir roman uyarlaması olan ve din ile felsefeyi karşı karşıya getiren Gölgesizler. — Birbirinden bağımsız görünen üç farklı alanın, siyaset, din ve sinemanın birbirlerini nasıl sorunsallaştırıp yeniden şekillendirdiğini bu filmler üzerinden inceleyen Ebru Thwaites Diken, kitabını şöyle gerekçelendiriyor:

“Siyaset, din ve sinema arasındaki ilişkiye, bu üç alanın ortak kökenleri temelinde odaklanıyorum. Bu üç alanı ‘gösteri’ kavramı birbirine bağlar. Hem siyaset hem din alanında iktidar görsel mekanizmalara dayalıdır. Günümüzde ise sinema, ’gösteri’ bakımından ayrıcalıklı bir konumda; bir kitle sanatı olduğu ölçüde, hangi öznelliğin üretildiğiyle ilgili olarak kolektif bilinçdışını şekillendiriyor. Bu üç alanda da öznelik, görme ilişkisi üzerinden kuruluyor. Kitabın amacı, siyaset ve dinin sinemasal doğasının Türkiye sineması bağlamında kendini gösterme şeklini anlaşılır kılmaktır. Kitap bunun yanı sıra, bir sanat formu olarak sinemanın siyasi ve dinsel ifadeler, duyumlar, duygulanımlar ve hakikatler yaratma kapasitesini de incelemektedir.”

İÇİNDEKİLER
Teşekkür

1. Giriş: Sinema, Siyaset ve Din

2. Ulak
Bir Ütopya Mekânı Olarak Mistik Masal
Mülksüzlerin Dili Olarak Gnostisizm
Masal Bizim Hikâyemizdir
Masal Gündüz Başlıyor...
İlk Gece: İbrahim’in Dirilişi
İkinci Gece: Olay Yakın
Üçüncü Gece: Mesihçi Olay
Mesihçi Olay: Mucize mi, Hakikat Olayı mı?
Masal ya da Felsefe: Sanata Karşı Din?
Sanata Karşı Din: Anti-Felsefenin Sinemasal Bir Formu Olarak Ulak

3. Takva
Paranın Simyası
Hesaplamanın Ruhu
Sufi Teozofisi mi, Kemale Erme Ekonomisi mi?
Teoloji Kisvesi Altında Siyaset, Hizmet Kisvesi Altında Ekonomi
Ekonominin Üç Anlamı

4. İtirazım Var
Kimlik mi, Pratik mi: Din Görevlisi ve Dedektif
Hakikatin Bekçisi: Vahyedilmiş ve İnşa Edilmiş Hakikatler
Batıl İnanç Olarak Yarım Kalmış Aşk
Gülmenin Rasyonalitesi
Başkaldırının Dinsel Kaynakları
Alevi Nefesi ve Sorunun Önemi
Sherlock ve Watson: Dedektif ve Fotoğrafçı
Selman: Maimonides ve Spinoza
Heykeltıraş Kız Evlat: Din ve Sanat

5. İftarlık Gazoz
Karnavalesk ve Komedi
Üç Din: Devlet İslamı, Heterodoks İslam ve Türkiye Cumhuriyeti İslamı
“Devlet İslamı”nın Müphemliği
“Türk İslamı” Olarak Heterodoks İslam
Türkiye Cumhuriyeti’nin Din Felsefesi
Yerel ile Evrensel: Efendi ile Devrimci
Sokratik bir Diyalog

6. The İmam
Geleneksel-Modern İkili Karşıtlığı
Modern Müslümanlar: Kavram Kargaşası mı?
Modern Bir Siyasal İdeoloji Olarak İslamcılığın Paradoksları
Ilımlı İslam ile Radikal İslam Arasındaki Paralaks İlişkisi  
Küreselatinleşmiş Bir Fenomen Olarak Ilımlı İslam

7. Gölgesizler
Gerçekle Kurmaca Arasında
Eril Kaygılar: Şair ve Reis
Din ve Postmodernizm
Din: Hakikatlerden Biri mi, Yegâne Hakikat mi?
Sanat ve Din

8. Sonuç

Kaynaklar
Dizin
OKUMA PARÇASI

Giriş, Sinema, Siyaset ve Din, s. 11-13

Görünüşe bakılırsa modernlik ne dinle ne de dinsiz yapabiliyor. Çağdaş siyasi ve kültürel tahayyülde çoktan izini bırakmış olan “dinin geri dönüşü” ise bu paradoksu olsa olsa daha da belirginleştirmekte. Dolayısıyla, her ne kadar eskiden modernite ile birlikte din eleştirisinin tamamlandığı düşünülse de (Marx 1957) din günümüzde hakikat fikri için ve bir hakikati ifade etme aracı olarak vazgeçilmez hale gelmiş gibi görünüyor (Thwaites Diken 2015: 393).

Neoliberal ve muhafazakâr bir iktidar tarafından yönetilen bir ülke olan Türkiye, “dinin geri dönüşü”nün farklı versiyonlarından yalnızca siyaseten değil, kültürel açıdan da derin bir şekilde etkilenmektedir (a.g.y.). Çağdaş Türkiye sineması bu bakımdan paradigmatiktir. Fakat Türkiye sinemasında dinin giderek artan görünürlüğü, toplumsal ve kültürel analizlere aynı görünürlükte yansımamaktadır.

Bu kitap birbirinden bağımsız gibi görünen üç farklı alanı...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Emre Özsümbül, "Günümüz Türkiye Sinemasında Din ve Siyaset", hemhal.org, 16 Ekim 2021

Yakınlarda yayımlanan, Siyaset ve Dinin Gösterisi: Günümüz Türkiye Sinemasından Altı Film Üzerine adlı çalışma din, siyaset ve sinema arasındaki ilişkiselliği modern Türkiye sinemasının son dönemine ait altı film bağlamında analiz ediyor. Ebru Thwaties Diken’in kaleme aldığı çalışmada, siyaset ve dinin sinemadaki farklı temsil biçimleri soruşturularak Türkiye’de son dönemde yaşanan dinselleşmenin sinemasal izdüşümleri ortaya konulmaya çalışılıyor.

Diken, Guy Debord’dan ödünç aldığı ‘gösteri’ kavramının din, siyaset ve sinemayı birbirine bağladığını söylemektedir. Debord’a göre ‘gösteri’, kapitalist dünyada iktidarın zor aygıtları kullanmaksızın yarattığı etkiyi ifade etmekte kullanılan bir kavramdır ve yaşamın her bir veçhesinden kopmuş imajların meydana getirdiği bir sahte gerçeklik ve nesnelleşmiş bir dünya görüntüsüdür (1). Bu kapsamda sinemayı da siyaset ve ...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X