ISBN13 978-605-316-059-5
13x19,5 cm, 208 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 158.00 TL
İndirimli fiyatı: 126.40 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Judith Butler diğer kitapları
Kırılgan Hayat, 2005
Çatışan Feminizmler, 2008
Cinsiyet Belası, 2008
Şiddetsizliğin Gücü, 2022
Ne Menem Bir Dünya Bu?, 2024
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Judith Butler, Athena Athanasiou
Mülksüzleşme
Siyasaldaki Performatif
Özgün adı: Dispossession
The Performative in the Political
Çeviri: Başak Ertür
Yayıma Hazırlayan: Demet Ş. Dinler, Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Resmi: Sophie Jodoin
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mayıs 2017
2. Basım: Eylül 2021

"Kişi gördüğü, hissettiği ve öğrendiği şeyin uyandırdığı duygularla hareket ettiğinde kendini hep başka bir yere, başka bir sahneye ya da merkezinde olmadığı bir toplumsal dünyaya savrulmuş halde bulur. Mülksüzleşmenin bu türünü eyleme ve direnişe, ötekilerle birlikte görünür hale gelerek adaletsizliğe son verilmesini talep etmeye yol açan bir duyarlılık biçimi olarak değerlendiriyoruz. Adaletsizliğin aldığı bir biçim de halkların, örneğin zorunlu göç, işsizlik, evsizlik, işgal ve fetih vasıtasıyla sistematik olarak mülksüzleştirilmeleridir. İşte biz de, egemen benliğin malikiyetinden feragat anlamında mülksüzleşerek dahil olunan kolektivitelerin, kimi nüfusları kolektif aidiyet ve adaletten sistematik olarak men eden mülksüzleştirme biçimlerine nasıl muhalefet edebileceğini ele alıyoruz."

Bu kitaptaki yazılar, Mısır devriminin en yoğun günlerinin yaşandığı dönem ile Yunanistan’da Sol'un neoliberal kemer sıkma politikalarına karşı ciddi muhalefet gösterdiği dönem arasındaki aylarda, iki yazarın yürüttüğü diyalog sonucunda ortaya çıktı.

Özellikle Irigaray’ın çalışmalarından, Heidegger’in teknoloji eleştirisinden, Foucault’nun biyopolitika kavramından ve Lacan sonrası psikanalizden beslenen Athena Athanasiou ile, Foucault’dan ve söz edimleri kuramından, toplumsal cinsiyet kuramından, kuir aktivizmden ve heterodoks psikanalizden yola çıkan Judith Butler, kâh fikir birliğine varıp kâh ayrılığa düşerek “Siyasal duyarlılığı mümkün kılan nedir?” sorusunun peşine düşüyorlar.

İÇİNDEKİLER
Türkçe Basıma Sunuş:
Çeviride Mülksüzleşme

Önsöz

1 Çıkışsız Mülksüzleşme,
ya da Mülksüzleşme Belası

2 Mülksüzleştirme Mantığı ve
İnsan Meselesi/Maddesi
(Töz Metafiziğinin Eleştirisinin Ardından)

3 "Ekonominin Önceliği"ne Dair Bir Uyarı

4 Cinsel Mülksüzleşmeler

5 (Trans) mülksüzlük, ya da Kendinden Geçen Bedenler

6 Otopoietiğin Toplumsallığı:
Tanınmanın Şiddetine Cevap Vermek

7 Tanınma ve Hayatta Kalma,
ya da Tanınmaktan Sağ Kurtulma

8 İlişkisellik, ya da Kendini Mülksüzleştirmek

9 Sayılmayan Bedenler,
Hesaplanamaz Performatiflik

10 Sorumluluk Olarak Duyarlılık

11 Performatife El Koymak

12 Mülksüzleşmiş Diller, ya da Adlandırılan
ve Yeniden Adlandırılan Tekillikler

13 Performatifin Siyasal Vaadi

14 "Kriz"in Yönetimselliği ve Direnişleri

15 Başka Bir Yaralanabilirliği İcra Etmek:
 Borçlu Olma ve Sahip Olmaya Dair

16 Sınıraşırı Duygulanımsal Geri Dönüşsüz
 Engellemeler ve Devlet Irkçılığı

17 Kamusal Olarak Yası Tutulabilir Olmak
 ve Anma Siyaseti

18 Çoğul Performatifliğin Siyasal Duygulanımları

19 Dayanışmanın Muammaları

20 Üniversite, Beşeri Bilimler ve Kitap Bloku

21 Görünüm Mekânları, Maruz Olma Siyaseti
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 23-27

İkimiz ilk defa Aralık 2009’da, Atina’da karşılaştık. Judith SYRIZA’ya (radikal sol koalisyon) bağlı Poulantzas Enstitüsü’nün düzenlediği Nicos Poulantzas’ı Anma Konuşması’nı sunmak için gelmiş, Athena’nın öğretim üyesi olduğu Panteon Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde de bir konuşma yapmıştı. Siyaset, kuram, bedenlilik ve solda yeni siyasal oluşumlar üzerine söyleşmeye böyle başladık, en başta da nispeten yeni feminist ve kuir oluşumların dillendirdiği prekarite ve kırılganlığa direnme sorununa geleneksel solun nasıl cevap verebileceği sorusuna eğildik. İlk söyleşimiz “Normatifi Sorgulamak, Mümkün Olanı Baştan Kurgulamak: Feminizm, Kuir Siyaset ve Radikal Sol” başlığıyla Performatiflik ve Prekarite: Judith Butler Atina’da adlı bir derleme kitapta Yunanca yayımlandı. [1]

Athena’nın kendi çalışmaları feminist kuram ve radikal toplumsal düşünceye odaklanıyor, Luce Irigaray ve Michel Foucault’ nun yapıtlarına ...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Banu Tuna, "Bugünü anlamak için...", Hürriyet Kitap Sanat, 27 Temmuz 2017

ABD’li felsefeci ve kuir kuramcı Judith Butler ile toplumsal cinsiyet, biyopolitika alanlarında çalışmalarıyla tanınan Yunan akademisyen Athena Athanasiou’nun sohbetlerinden oluşan Mülksüzleşme: Siyasaldaki Performatif’, Metis Yayınları’ndan çıktı.

Mülksüzleşme kavramını farklı vecheleriyle ele alan kitap, Mısır Devrimi ve Yunanistan’daki kemer sıkma politikalarına karşı ayaklanmalar sırasında, Gezi İsyanı’ndan hemen önce kaleme alınmış. Butler ile Athanasiou, bir konferansta tartışmaya başlıyorlar ve fikir alışverişi e-postalar aracılığıyla sürdürülüyor. Sohbetler, 21 başlıkta düzenlenmiş. Ana tema her zaman mülksüzleşme, ancak onun ontolojik, ekonomik, cinsel, siyasi, kültürel, kamusal, akademik yönleri üzerine felsefi bir tefekkür halinde ilerliyor.

Her başlık aslında kendi başına bir kitabın konusu olma potansiyeli taşıyor. Bu bakımdan iki yazarın fikirlerine aşi...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X