ISBN13 978-605-316-019-9
13x19,5 cm, 368 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
KAMPANYADA
Liste fiyatı: 250.00 TL
İndirimli fiyatı: 112.50 TL
İndirim oranı: %55
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Necmiye Alpay diğer kitapları
Türkçe Sorunları Kılavuzu, 2000
Dilimiz, Dillerimiz, 2004
Dil Meseleleri, 2018
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Necmiye Alpay, Hakan Tahmaz
Barış Açısını Savunmak
Çözüm Sürecinde Ne Oldu?
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Katkılar: Ahmet Faruk Ünsal, Arzu Yılmaz, Atilla Yayla, Ayşe Betül Çelik, Cuma Çiçek, Ebru Günay, Emel Ataktürk Sevimli, Evren Balta, Ferhat Kentel, Galip Dalay, Hakan Tahmaz, Hakan Yılmaz, Harun Ercan, Levent Korkut, Maya Arakon, Mehmet Emin Ekmen, Murat Çelikkan, Necmiye Alpay, Nil Mutluer, Selma Irmak, Şemsa Özar, Turgut Tarhanlı, Yasemin İnceoğlu
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 2015

Kürt sorununda çatışmayla geçen otuz küsur yıldan sonra ilan edilen Çözüm / Barış Süreci, bugün belirsiz bir dönemeçte. Henüz hangi adımların atıldığını, neyin neden ters gittiğini anlayamadan çatışma günlerine büsbütün geri döneceğimiz korkusu yaşıyoruz. Türkiye ve komşu ülkelerdeki gelişmeleri anlama, sürecin olanak ve zorlukları üzerine bilgilenme ihtiyacı kendini her zamankinden fazla hissettiriyor.

Barış Açısını Savunmak bu amaçla hazırlandı. Kitapta, Türkiye Barış Meclisi’nin Şubat 2015’te düzenlediği “Çözüme Doğru” konferansının sunumları ile “Çözüme Doğru: Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar Üzerine” adlı rapor, güncellenmiş halleri ve kapsamlı bir kronoloji ile birlikte yer alıyor. Siyasetçi, akademisyen ve hukukçularca yapılan sunumlar Çözüm Süreci’nin yanı sıra, Gezi’den yeni anayasa çalışmalarına dek Türkiye’nin genel demokratikleşme sürecine de ışık tutacak nitelikte. Çalışmanın düşünce dağarcığımıza “insani güvenlik, şiddetsizliğe geçiş, geçiş dönemi adaleti, hakikat hakkı, cezasızlığın önlenmesi” gibi yaşamsal kavramlar katması, barış çalışmalarının kültürel açıdan zenginleştirici yönünü de gösteriyor.

Şu andaki gidişat “çözüme doğru” görünmese de, iktidarını ne pahasına olursa olsun sürdürmek isteyenlerin oyununa teslim olmamak için, şair Neşe Yaşın’ın tabiriyle “barış açımızı” korumak zorundayız. Bu kitabı çatışmasızlığın yanı sıra hak ve özgürlükleri de içeren, kalıcı bir barışa katkıda bulunma umuduyla yayımlıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Kullanılan Kısaltmalar
Sunuş
Necmiye Alpay

Birinci Kısım
Çözüme Doğru:
Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar
Üzerine Değerlendirme


1 Barış Süreci’ne Giden Yol
Ayşe Betül Çelik, Evren Balta, Levent Korkut
Murat Çelikkan, Nil Mutluer
2 Barış Süreci: Müzakereler ve Hukuk
Ayşe Betül Çelik, Evren Balta, Levent Korkut
Murat Çelikkan
, Nil Mutluer
3 Toplumsal Barış ve Barış Süreci’nin Toplumsallaşması
Ayşe Betül Çelik, Nil Mutluer
4 Barış Süreci’nde İnsani Güvenlik
Evren Balta
5 Barış Süreci ve Geçmişle Yüzleşme
Murat Çelikkan

İkinci Kısım
Çözüme Doğru Konferansı

I Çözüm Süreci’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği
1 “Çıplak yüz karşısındakini de soyar”
Selma Irmak
2 Çözüm Süreci Üzerine
Mehmet Emin Ekmen
3 Savaş Kültüründe Barış Yapmak
Ferhat Kentel

II Deneyimler ve Dış Etkenler
1 Dünya Deneyimleri Işığında Kürt Meselesi ve Çözüm
Harun Ercan
2 Bölgesel Gelişmelerin Çözüm Süreci’ne Etkileri
Arzu Yılmaz

III Çözüm Çalışmalarının Toplumsal Zemini
1
 Kadınların Gözüyle Çözüm Süreci
Ebru Günay
2 Çözüm Süreci’nde Medyanın Rolü ve Tavrı
Yasemin İnceoğlu
3 Türkiye’de Farklı Kimlikler ve Çözüm Süreci: Kamuoyundaki Algılar ve Tutumlar
Hakan Yılmaz
4 Barış Süreci’nde Sivil Toplumun Rolü
Ahmet Faruk Ünsal
 
IV Çözüm Süreci: Riskler ve İmkânlar
1 Geçmişle Yüzleşme, Mağdur Odaklı Bakış ve Onarım
Emel Ataktürk Sevimli
2 Çözüm Süreci’nde Kırılmalar: Çatışmalar, Müzakereler ve Sınırlar
Cuma Çiçek

V Çözümün Siyasal Zemini
1 Paramiliter Yapıların Silahsızlandırılması
Şemsa Özar
2 Barış Müzakerelerinin Kurumsal Yapısı: Güney Afrika ve Kuzey İrlanda Örnekleri
Maya Arakon
3 Çözümü Kolaylaştırıcı Toplumsal Faktörler
Galip Dalay
4 Çözümün Hukuki Çerçevesi Üzerine
Turgut Tarhanlı

Ekler
Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun
Bakanlar Kurulu Kararı
Kanun Kapsamında Yürütülecek Çalışmalara
İlişkin Esaslar
Çözüm Süreci Kronolojisi
Katkıda Bulunanlar
OKUMA PARÇASI

Sunuş, Barış Açısını Tutturmak s. 13-19

Bizim ülkemiz sağır odalar gibi yapılandırılmıştır, yani ses geçirmeyecek şekilde. Duvarlarınız ses geçirmiyorsa, bitişiğinizde her tür işkence yapılır, insanlığın dışına çıkılır ve siz bir şey duymazsınız. Ta ki patlamalar başlayıncaya, kan ve can kayıpları her yere sıçrayıncaya kadar. Çoğu kez hakikate yaklaşmaya bunlar da yeterli olmaz, çünkü hakikat silinmiş, yerine hazır suçlama sözleri konulmuştur.

Kürt sorununda hakikati silen, silmeyi iş edinen, zora dayalı asimilasyon politikasıdır. Kürtler buna “inkâr ve imha politikası” adını verdiler.

Son onyıllar boyunca Kürtlerin bir numaralı talebi anadillerinde eğitim talebiyse, bunun nedeni ezici baskıların ve aşağılanmanın en çok dil üzerinden uygulanmış olmasıdır. Kürtlerin dilleri dilden, kültürleri kültürden, hatta isyanları isyandan sayılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti büyük harfli Batı karşısındaki eksiklenme duygularını küçük harfli batı olma çabasıyla b...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Yücel Kayıran, "Barış, en önemli siyasi projedir", Radikal Kitap, 16 Ekim 2015

Sanırım bugünlerde göz ardı edilmemesi ve okunması gereken en önemli kitap, Necmiye Alpay ile Hakan Tahmaz’ın yayına hazırladıkları, “Çözüm Süreci’nde Ne Oldu?” altbaşlıklı Barış Açısını Savunmak olsa gerek. Her ne kadar bugün Çözüm/Barış Süreci belirsiz bir döneme girmiş ve gidişatın yönü alabildiğine belirsiz olsa da, Barış Süreci’ne karşı olanların iktidarına ve entrikasına karşı çözüm/barış sürecine ilişkin bilgi ve bilincin korunması gerekir. Necmiye Alpay, kitaba yazdığı “sunuş” yazısında, Çözüm/Barış Süreci’nin “Paris’te Kürdistan Enformasyon Bürosu’na saldırıda PKK kurucularından feminist aktivist Sakine Cansız ve arkadaşlarının öldürüldüğü” günlerde, görüşmelerin buna rağmen başladığına dikkat çekerken, “Hrant Dink suikasti toplumda geniş bir kesimin Ermeni meselesini hissetmesine nasıl yol açtıysa, Sakine Cansız ve arkadaşlarına yönelik suikast de Kürt sorununda sür...

Devamını görmek için bkz.

Ahmet İnsel, "Barış açısını savunmak", Cumhuriyet Gazetesi, 19 Kasım 2015

Bir yanda Silvan’da, Cizre’de, Nusaybin’de şehre inmiş iç savaş provalarının yapıldığı, diğer yandan KCK operasyonlarının yeniden ve belki eskisinden daha da kapsamlı biçimde başlamasının gündemde olduğu adı konmamış savaş günlerindeyiz. Aslında adının konmadığını iddia etmek doğru değil. “Çözüm bitti, bu bir savaş ilanıdır” diyen PKK tarafının karşısında, terör eylemlerinin sorumlusu olarak IŞİD’in adını telaffuz etmemek için kıvranan, “kokteyl terör” gibi trajikomik kavramlarla acınası hallere düşen bir iktidarın işine geldiği biçimde dört bir yana karşı ilan ettiği “terörle savaş” var.

İktidarın terörle savaş bahanesiyle kendisi için tehdit olarak gördüğü bütün toplumsal muhalefet noktalarına karşı topyekûn bir saldırıyı peyderpey uygulaması güçlü bir olasılık. Bu ortamda Kürt sorunu da tamamen güvenlik politikasına teslim edilecek. Türkiye devletiyle artık iyice hemhal olmuş, pa...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X