ISBN13 978-605-316-225-4
13,5x21,5 cm, 464 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 320.00 TL
İndirimli fiyatı: 256.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Edward W. Said diğer kitapları
Şarkiyatçılık, 1999
Kış Ruhu, 2000
Geç Dönem Üslubu, 2008
Medyada İslam, 2008
Başlangıçlar, 2009
Yersiz Yurtsuz, 2014
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Edward W. Said
Kültür ve Emperyalizm
Özgün adı: Culture and Imperialism
Çeviri: Necmiye Alpay
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
Metis Yayınları’nda İlk Basım: Nisan 2021
2. Basım: Şubat 2022

Kültür ve Emperyalizm, Edward W. Said’in Şarkiyatçılık’la başladığı tasarının bir parçası: Bir yandan kültürün, Batı “yüksek kültürü”nün emperyalizmle ilişkisini sorguluyor, bu ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor; bir yandan da maruz kalanların, sömürgeleştirilenlerin emperyalizme düşünsel ve edebi direnişlerini inceliyor.

Kitaptaki incelemeler Batı romanı ve müziğine; Joseph Conrad, Jane Austen, Charles Dickens, Rudyard Kipling, Albert Camus, André Gide gibi yazarların yanı sıra Verdi’nin Aida’sına yoğunlaşıyor. Ele alınan yapıtların emperyalizme (varsa) neler borçlu olduğunu, içinde yer aldıkları emperyal dünyayı, sömürgeleri, sömüren ile sömürülen arasındaki ilişkileri ne ölçüde ve nasıl yansıttıklarını, yansıtmadıkları takdirde neleri görmezden geldiklerini gösteriyor, romanı (ve sanatı) “dünya”ya bağlayan hatları vurguluyor. Bunu yaparken de yapıtların estetik değerini küçültmemeye özellikle özen gösteriyor.

Öte yandan İngiliz ve Fransız emperyalizmine maruz kalmış eski sömürgelerde gelişen kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerine eşlik etmiş antiemperyalist düşüncelerin, kuramsal ve edebi tepkilerin içeriklerini araştırıyor ve ulusçuluk, yerlicilik gibi ideolojilerin zaaflarını ve sömürgelikten çıkmış ülkelerdeki “iktidar patolojileri”nin sonuçlarını ele alıyor. Said, her iki dünyaya mensup ama ikisine de tam ait olmayan biri olarak, bir yanda tahakkümün öbür yanda “içine kapanma”nın alternatifi üstüne düşünüyor.

İÇİNDEKİLER
Giriş

Birinci Bölüm
Örtüşen Topraklar, İç İçe Girmiş Tarihler

I. İmparatorluk, Coğrafya ve Kültür
II. Geçmişe İlişkin, Arı ve Katışık İmgeler
III. Karanlığın Yüreği’ndeki İki Anlayış
IV. Farklı Deneyimler
V. İmparatorluğun Çağcıl Yorumla Bağlantılandırılması

İkinci Bölüm
Perçinlenen Anlayış

I. Anlatı ve Toplumsal Alan
II. Jane Austen ve İmparatorluk
III. İmparatorluğun Kültürel Bütünlüğü
IV. İmparatorluk İş Başında: Verdi’nin Aida’sı
V. Emperyalizmin Verdiği Hazlar
VI. Yerliler Denetim Altında
VII. Camus ve Fransız Emperyal Deneyimi
VIII. Modernizm Üzerine Bir Not

Üçüncü Bölüm
Direniş ve Muhalefet

I. İki Taraf Var
II. Direniş Kültürünün İzlekleri
III. Yeats ve Sömürgelikten Çıkış
IV. İçeriye Yolculuk ve Muhalefetin Doğuşu
V. İşbirliği, Bağımsızlık ve Kurtuluş

Dördüncü Bölüm
Gelecekte Tahakkümden Kurtulmak

I. Amerika’nın Yükselişi: Kamusal Alan Savaşta
II. Ortodoksluğa ve Otoriteye Meydan Okumak
III. Hareketler ve Göçler

Notlar
Dizin
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 11-15

Şarkiyatçılık’ın yayımlanmasının (1978) üzerinden aşağı yukarı beş yıl geçtikten sonra, o kitabı yazarken kültürle imparatorluk arasındaki genel ilişki konusunda gözümde netleşmiş olan bazı fikirleri toparlamaya başladım. Bu toparlamanın verdiği ilk sonuç, 1985 ve 1986 yıllarında ABD, Kanada ve İngiltere’deki üniversitelerde verdiğim bir dizi konferans oldu. Söz konusu konferanslar elinizdeki kitabın o vakitten bu yana beni sürekli olarak uğraştıran temel tezini oluşturdu. Ortadoğu ile sınırlı tuttuğum Şarkiyatçılık’ta ortaya koyduğum tezler, önemli sayıda antropoloji, tarih ve alan araştırması ile geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla ben de burada, ilk kitaptaki tezleri genişleterek modern Batı metropolleri ile bu metropollerin denizaşırı toprakları arasındaki ilişkilerin daha genel bir biçimlenişini betimlemeye çalıştım.

Bu kitapta yararlanılan, Ortadoğu’ya ilişkin olanlar dışındaki malzemelerden bazıları, Avrupal...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Vecdi Demir, "Edward Said'in 'Kültür ve Emperyalizm'i bize neler anlatıyor?", Gazete Duvar, 14 Mayıs 2021

Karşılaştırmalı edebiyat profesörü olan ve doktorasını, kendisi gibi sürgün ve ‘öteki’ bir dilde, İngilizcede yazma deneyimleriyle öne çıkmış modern romancı Joseph Conrad üstüne yazan Edward Said’in hemen hemen bütün kitaplarında edebi metin incelemeleri ve bu incelemelerde göz ardı edilmeyecek türden edebi eleştiri modelleri göz alıcı bir biçimde yer alır. Gerek 'Şarkiyatçılık'ta gerekse yeni basımını elimizde tuttuğumuz Kültür ve Emperyalizm'de tahakküm biçimlerini, emperyalizmin işleyiş tarzını, Batı kanonunda tutunmuş edebi metinler üzerinden, Said kendine has bir metodolojiyle tartışmaya açar.

Mesela Kültür ve Emperyalizm'de Jane Austen'ın ilk baskısı 1814’te yapılmış 'Mansfield Park' romanını tartıştığı ‘Jane Austen ve İmparatorluk’ bölümü, önerdiği kontrapuantal okuma modeliyle sıradışı bir örnektir. George M. Wilson’ın Philos...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X