ISBN13 978-605-316-048-9
13x19,5 cm, 216 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 164.00 TL
İndirimli fiyatı: 131.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Taha Parla diğer kitapları
Atatürk'ün Nutuk'u, 0
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 0
Kemalist Tek-Parti İdeolojisi
ve CHP’nin Altı Ok’u
, 0
Ziya Gökalp, Kemalizm
ve Türkiye`de Korporatizm
, 0
Türkiye'nin Siyasal Rejimi, 0
Din Devlet Demokrasi, 2017
Türk Sorunu, 2018
Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, 2020
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Taha Parla
Türkiye'de Anayasalar
Tarih, İdeoloji, Rejim 1921-2016
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen
Kapak Deseni: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım (İletişim Yayınları): 2007
7. Basım: Şubat 2024

Parlamenter sistemden uzaklaşarak siyasi gücün tümüyle tek-adamda toplandığı bugünkü gidişatın temeli Taha Parla’ya göre 1982, hatta bazı yönleriyle 1961 Anayasası’nın ve bunlarda yapılmış muhtelif sahte “demokratik” değişikliğin yasama ve yargıyı zayıflatma, “yürütme”nin üstünlüğünü artırma, pekiştirme yönündeki eğiliminde yatmaktadır. Oysa sanılanın aksine “en kötü parlamenter sistem bile en iyi başkanlıktan daha iyidir.”

2010 Referandumu’nu ve Başkanlık sistemini konu alan iki yazı ekleyerek genişlettiğimiz bu klasikleşmiş kitapta, Cumhuriyet anayasaları ideoloji, özgürlükler rejimi, devlet yapısı, yapılma ve değiştirilme prosedürü açısından değerlendiriliyor. Yürürlükteki anayasal sistemi belirlemiş 1982 Anayasası’nın sürmekte olan ezici ağırlığı vurgulanırken, bir yandan bu anayasanın emsal normlarının genel kanının aksine aslen 1961 Anayasası’nda bulunduğu, öte yandan 1987-2001 arasında yapılan çeşitli değişikliklerin demokratikleşme için gerekli, esasa ilişkin değişiklikler olmadığı gösteriliyor. Yine 2002, 2004 ve 2005’te yapılan kimi değişiklikler de var olan durumu etraflıca ve esastan değiştirmeye yönelik değil. İnceleme, Türkiye’de siyasal rejimin gerçekten demokratikleşebilmesi için, bunun temel yasa çerçevesini çizen anayasada hangi esaslı değişikliklerin hâlâ yapılmayı beklediğine de işaret ediyor. Bu yeni basıma eklenen Referandum ve Başkanlık yazıları da, tarihsel süreklilik içerisinde, giderek kemikleşen bu problemi günümüze taşıyor.

Taha Parla’nın temel nitelikleriyle ve kolay anlaşılır bir dille aktardığı bu tarih Türkiye’deki antidemokratik siyasal rejimin sürekli hamaset diline kaçarak neredeyse yüzyılı bulan bir süredir sorunları nasıl ertelediğini gösteriyor ve insanı üzücü bir soruyla karşı karşıya bırakıyor: Türkiye demokratik bir anayasa “yazabilir” mi? Nasıl? Ne zaman?

İÇİNDEKİLER
Beşinci Baskıya Ön Not
Giriş (1991)

Birinci Kısım
1921 ve 1924 Anayasaları

1 1921 Anayasası ve 1923 Değişikliği
2 1924 Anayasası ve 1928, 1937 Değişiklikleri

İkinci Kısım
1961 ve 1982 Anayasaları ve
1971-1973 Değişiklikleri

1 Siyaset ve Toplum Teorisi

Başlangıç: Kurucu İktidar, Siyaset ve Toplum Anlayışı 
Kurucu İktidar ve Meşruiyet Anlayışı
Kemalist İdeoloji ve Korporatist Siyasi Teori
Genel Esaslar: Devlet İdeolojisi ve Güçler İlişkisi

2 Devlet-Yurttaş İlişkisi

Temel Haklar - Genel Hükümler: Özgürlükten Yasaklamaya
Kişi Hakları: Korumadan Sınırlandırmaya
Sosyal ve Ekonomik Haklar: Sosyal Devletçilikten
İdari Devletçiliğe
Siyasal Haklar: Siyasi Katılımdan İdari Vesayete

3 Devletin Yapısı

Yasama: Sonun Başlangıcı ve Parlamentonun Sönüşü
Yürütme: Yürütmenin Üstünlüğüne Kesin Geçiş
Cumhurbaşkanı: Temsilden Olağanüstü Yetkili Konuma
Bakanlar Kurulu: Parti-Hükümetinin Zayıflayışı ve Çöküşü
Askeri Bürokrasi: Yine Yürütmenin Üçüncü Başı
Yönetim: Merkezi Yönetimin Güçlendirilişi
Yargı: Bağımsızlıktan Bağımlılığa

4 Anayasa Değişikliği

Değişiklik Hükümleri
Geçici Hükümler
Anayasaların Yapılışı
Sonsöz (1993)

Üçüncü Kısım
1982 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler

1 1987 ve 1993 Değişiklikleri
2 1999 (A) ve 1999 (B) Değişiklikleri
3 1995 Değişikliği
4 2001 Değişikliği
Önümüzdeki Gündem: Demokrasi  İçin
Anayasa Değişikliği Sorunu
5  2002, 2004, 2005 Değişiklikleri
6 Son Notlar: 2007 Mayısı’nda Durum

Dördüncü Kısım
Referandum ve Başkanlık Zorlamaları

1  2010 Referandumu:

Yargının Yapısının ve Öteki Erklerle İlişkilerinin
Anayasada Düzenlenmesi
Yargı Reformu ve Anayasa Revizyonu Gereği
 
2  Başkanlık Sistemi
Siyaset Teorisi ve Felsefesinde Monokratik Yönetimler,
Karizmatik Liderlik ve Başkanlık Sistemleri
1. Başkanlık Sistemi Arayışları
2. Tarihte ve Teoride Monokratik Yönetimler
3. Karizmatik Liderler ve Büyük Adamlar
4. Monokrasinin Etik ve Psikolojik Sorunları
5. Yarı-Başkanlıklar ve Yoz Başkanlık Sistemleri
6. Parlamenter Sistem ve Amerikan Başkanlık Sistemi
7. Türkiye’deki Durum
Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 15-18

Bu kitapta Türkiye’nin cumhuriyet dönemi anayasaları inceleniyor ve karşılaştırılıyor. Meşrutiyet dönemi Osmanlı anayasalarına hiç değinilmemesinin iki nedeni var: Birincisi yer sınırlaması ve konuyu daraltma gereği. İkincisi ve belki de daha önemlisi, Cumhuriyet anayasalarının kendi içinde bir bütünlük taşıması ve anlaşılmak için meşrutiyet anayasalarına geri gidilmesini belirleyici ölçülerde gerektirmemesi. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye ulus-devletine geçilirken, ekonomik-sosyal-kültürel yapılarda elbette süreklilik söz konusu ama devlet yapısında ve siyasal teori, pratik, kurumlar planında kökten değişimler olduğu için ancak “tortu”lardan söz etmek mümkün. O da daha kapsamlı, başka bir incelemenin konusu.

Bu çerçeve içinde 1921 ve 1924 Anayasalarına daha kısa, 1961 ve 1982 Anayasalarına daha uzun yer verildi. Bunun da iki nedeni var: Birincisi, 1961 ve 1982’nin günümüzde de, anayasa tartışmalarının Türkiye’de siyasal gündemin...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X