ISBN13 978-605-316-187-5
13x19,5 cm, 216 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 164.00 TL
İndirimli fiyatı: 131.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Taha Parla diğer kitapları
Atatürk'ün Nutuk'u, 0
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 0
Kemalist Tek-Parti İdeolojisi
ve CHP’nin Altı Ok’u
, 0
Ziya Gökalp, Kemalizm
ve Türkiye`de Korporatizm
, 0
Türkiye'nin Siyasal Rejimi, 0
Türkiye'de Anayasalar, 2007
Din Devlet Demokrasi, 2017
Türk Sorunu, 2018
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Taha Parla
Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
Metis Yayınları'nda 1. Basım: Şubat 2020
2. Basım: Kasım 2021

Türk siyasal düşüncesinin, hatta diyebiliriz ki Türk kamu felsefesinin temel eğilimi korporatizmdir. İster dayanışmacı ister faşist alt türleriyle olsun, bu eğilimin temel özelliği kapitalizme antiliberal bir teorik-ahlaki rasyonel sağlamaya çalışması ve Marksizm ile sosyalizme karşı olmasıdır.

Korporatizm, toplumu birbirlerini uyum içinde tamamlayan organlardan, meslek zümrelerinden oluşan bir organizma olarak görür. Hem liberalizmin bireyciliğini, hem de sosyal sınıfların varlığını, sınıf çatışmasını ve emek-sermaye çelişkisini reddeder. Türkiye’deki aşırı ve ılımlı sağ akımlar ve partiler, silahlı kuvvetler, klasik Kemalistler, “Kemalist Sol” ve “sosyal demokratlar”, ama aynı zamanda belli ölçülerde bazı sol gruplar, sahip oldukları temel düşünsel kategoriler bakımından bu korporatist şemsiyenin altındadırlar; kritik siyasi karar anlarında, birbirlerinden farklıymış gibi duran bütün bu siyasi çizgiler arasındaki o şaşırtıcı uzlaşmaların nedeni de budur.

Bu düşünce hattının en yetkin ve kaynak şahsiyeti olan Ziya Gökalp, çağdaşları ve ardından gelen kuşaklar tarafından özgün niteliğinden uzaklaştırılmış, sağa sola çekiştirilerek kendi hakikatinden koparılmıştır. Oysa eserleri bugün de dikkatle incelenmeyi hak eden bir özgünlüğe sahiptir. Taha Parla’nın klasikleşmiş kitabı bunu yapıyor: Hem Gökalp’in hakkını teslim etmeye, hem de onun düşünceleri üzerinden Türkiye’yi daha iyi anlamaya çalışıyor.

İÇİNDEKİLER
Önsöz (1989)

1 Tarihsel ve Toplumsal Ortam

2 Yaşamı ve Siyasi Kariyeri

3 Düşünsel Gelişimi

4 Sosyal ve Siyasal Felsefesi
"Hars" ve "Medeniyet"
Kültürel Türkçülük
Ahlakçı Tasavvuf
Çağdaş Batı Korporatizmi
Sentez: "İçtimaî Mefkûrecilik"

5 Siyasetin Toplumsal Temelleri
Ahlak Türleri ve Dayanışma Zümreleri
Mesleki Ahlak, Meslek Zümreleri ve Korporasyonlar
Birey ve Toplum, Korporasyonlar ve Devlet
Seçkinler ve Halk

6 Siyaset ve Siyasal Örgütlenme Kuramı
Siyasetin Tanımı
"Altı Ok"un Kökenleri
İdeolojiler, Rejimler, "İnkılâpçılık"
Korporatif Millet Meclisi ve Çıkarların Temsili
Şef, Parti, Devlet
Milli Demokrasi ve Uluslararası Barış

7 Gökalp’in Siyaset Teorisinin Problemleri
Siyaset Felsefesi ve Siyaset Teorisi
Gökalp’in Ekonomi Politiği
Türk "Üçüncü Yol"u

8 Gökalp’in Etkileri ve Temsil Ettiği Düşüncenin
Türkiye’deki Önemi

Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Önsöz (1989), s. 9-13

Türkiye’nin düşün ve siyaset yaşamı için bence hayati önem taşıyan bir konuya ilişkin basit bir “teori-ideoloji yorumu” olan bu incelemenin tezini, her özet için geçerli bedeli de göze alarak, kısaca ifade edeyim: 20. yüzyıl egemen Türk siyasal düşüncesi, hatta daha yüksek bir soyutlama düzeyinde Türk kamu felsefesi korporatisttir. İdeolojik ve kültürel yapılar gibi, tek parti döneminde yerleştirilen ve 1980’den sonra da başta 1982 Anayasası olmak üzere o döneme önemli geri dönüşleri temsil eden yeni düzenlemelere uğratılmış kurumsal yapılar da esas olarak korporatisttir. Genelde solidarist-dayanışmacı; zaman zaman, yer yer de faşizan ve faşist tonları ve dozlarıyla korporatisttir. Bu nedenle de Türkiye’de politik-ideolojik “merkez” ortada değil, hep sağda olagelmiştir.

Her iki alt türü de anti-Marksist ve antisosyalist olan ve kapitalizme antiliberal bir teorik-moral rasyonel sağlamaya çalışan korporatizm, tanımı gereği sağ bir ideo...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X