ISBN13 978-975-342-636-7
13x19,5 cm, 320 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 224.00 TL
İndirimli fiyatı: 179.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Talal Asad diğer kitapları
Dinin Soykütükleri, 2015
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Talal Asad
Sekülerliğin Biçimleri
Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik
Özgün adı: Formations of the Secular
Christianity, Islam, Modernity
Çeviri: Ferit Burak Aydar
Yayıma Hazırlayan: Bülent Doğan
Kapak Resmi: Emîr Husrev Dehlevî
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Kasım 2007
4. Basım: Ocak 2024

Talal Asad, Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sert kamusal tartışmalar yaratan bir kavram olan laikliği ya da sekülarizmi, genellikle dinleri konu almış olan antropolojinin araştırma nesnesi haline getiriyor bu kafa açıcı kitabında. Wittgenstein'dan esinlenen bir perspektif benimseyen Asad, bu kavramın Hıristiyanlık ve İslam tarihi içinde izlediği gelişim sürecini izliyor: Din ve sekülarizm etrafındaki kavramlar "gramer"indeki değişikliklerin, bu tarih içindeki pratik değişiklikleri nasıl dile getirdiğini analitik bir biçimde serimliyor. Ona göre, dini ve seküler gibi kavramlar esasen sabit kategoriler değil, iç içe geçişler ve kopmalarla dolu devingen kategoriler.

Modern seküler anlayışların biçimlenişinde faillik ve acı kavrayışlarının, insanın acıyı ortadan kaldırma sorumluluğu hakkındaki fikirlerin çok önemli bir yeri olduğunu gösteren Asad, buradan işkence, zulüm ve savaş konusuna geçerek seküler devletlerde bunların nasıl meşrulaştırılabilmiş olduğunu inceliyor ("İnsan yaşamı kutsaldır, ama yalnızca devletin tanımladığı belirli bağlamlarda"). Ardından insan hakları anlayışının gelişimine değinerek, kimin insan sayıldığı kimin sayılmadığı noktasından hareketle Müslümanlara yönelik önyargıların ve ayrımcılığın altında yatan sömürgecilik mazisini, milliyetçilik-sekülarizm ilişkisini ve bunlarla bağlantılı sekülerleştirme çabalarını inceliyor.

Batı ve İslam düşüncesinde dinin yeri konusundaki yetkin araştırmalarıyla tanınan Asad’ın bu kitaptaki analitik, serinkanlı yaklaşımının, laiklik, sekülerlik, din gibi kavramlar konusunda tam bir kafa karışıklığının yaşandığı entelektüel ve siyasi ortamımızda hak ettiği ilgiyi görüp verimli tartışmalar yaratacağını umuyoruz.

İÇİNDEKİLER
Giriş: Sekülarizm Hakkında Düşünceler
Seküler
1. Sekülarizm Antropolojisi Diye Bir Şey Olsa Neye Benzerdi? 
   Kökenlere İlişkin Bir Okuma: Mit, Hakikat ve Güç 
   "Kutsal" ve "Dindışı" Üzerine Bir Yan Tartışma 
   Mit ve Kutsal?Kitaplar 
   Şamanizm: Esinlenme ve Duyarlılık 
   Mit, Şiir Sanatı ve Seküler Duyarlılık 
   Demokratik Liberalizm ve Mit 
   Sonsöz Yerine: Seküler Üzerine İki Modern Metin 
2. Faillik ve Acı Üzerine 
   Faillik 
   Acı 
   Din Tarihinde ve Etnografyasında Faillikle İlgili Acı 
   Ahlaki Faillik, Sorumluluk ve Ceza 
   Bitiriş Yorumu 
3. Zulüm ve İşkence Üzerine 
   İşkencenin İki Tarihi 
   İşkenceyi Kaldırmak 
   Dünyayı İnsanlaştırmak 
   "İşkence"nin Sunumu: Kasıtlı Zalimlikle Hareket Etmek 
   Kişinin Kendisini "Zalimce ve Onur Kırıcı
   Davranışa" Maruz Bırakması 
Sekülarizm
4. İnsan Hakları Aracılığıyla "İnsan"ı Kurtarmak 
   Doğal Haklar Üzerine Birkaç Söz 
   Egemen Birey ve Egemen Devlet 
   İnsanın Kurtarılması 
   Kendi Kendinin Sahibi "İnsan" 
   Özneleri "İnsan" Sıfatıyla Dahil Etmek ya da Hariç Tutmak 
5. Avrupa'da Bir "Dini Azınlık"?Olarak Müslümanlar 
   Müslümanlar ve Avrupa Fikri 
   İslam ve Avrupa Anlatısı 
   Modern Avrupa'nın Değişen Sınırları mı? 
   Avrupa Liberal Demokrasisi ve Azınlıkların Temsili 
6. Sekülarizm, Ulus-Devlet ve Din 
   Milliyetçilik Sekülerleşmiş Din Olarak mı Anlaşılmalıdır? 
   Yoksa İslamcılık mı Milliyetçilik Olarak Anlaşılmalıdır? 
   Bazı Önemli Sorular 
Sekülerleşme
7. Sömürge Mısır'da Hukuk ve Ahlak Alanının Yeniden Düzenlenişi 
   Hukuk Reformunun Hikâyesi 
   Niçin Bu Reform? 
   İslam Hukukunda Reform Yoluyla İslamda Reform 
   Ahlaki Özerklik ve Aile Hukuku 
   Modern "Aile" 
   Modern Ahlak Açısından Seküler Hukukun Tanımlanması 
   Ortaçağ "Fıkıh"ı Üzerine Bir Yan Tartışma 
   Geleneksel Bir Disiplin Olarak Şeriat 
Sonuçlar
OKUMA PARÇASI

3. Bölüm: Zulüm ve İşkence Üzerine, s. 123-130.

Sekülarızmin en önemli saiklerinden birisi de, dinin sık sık önayak olduğu ve meşrulaştırdığı zalimlikleri –bu dünyada başkalarının canlı bedenine kasıtlı olarak acı çektirme ve zihinlerinde sıkıntı yaratma eylemlerini– sonlandırma arzusu olmuştur. İddialara göre ancak seküler bir anayasa dini azınlıklara yönelik dini şiddeti ve hoşgörüsüzlüğü –tümüyle ortadan kaldıramasa bile– dizginleyebilir. Kurumsal din ile zalimlik arasında kurulan bu sıkı bağın kökleri Batı Avrupa'nın din savaşları deneyiminde ve seküler Aydınlanma denen karmaşık harekettedir. Fakat bu bakış açısı yirminci yüzyılın dinle zerrece alakası olmayan yıkıcı zalim güçlerini –Nazi Almanyası, Stalin Rusyası, İmparatorluk Japonyası, Kızıl Khemerler, Mao'nun Çin'i– ve on dokuzuncu yüzyılda Afrika ve Asya toplumlarının Avrupalı güçlerce yine dinle hiçbir alakası olmayan zalimce fethini görmezden gelme eğilimindedir. Elbette seküler zalimliğin bu örnekleri k...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Amed Gökçen, "Hıristiyanlık, İslamiyet ve modernlik içinde sekülerlik", Agos Kitap/Kirk, 15 Şubat 2008

“Din” ve onu besleyen, ondan beslenen, onun yapı taşlarını oluşturan mekanizma ve oluşumlara ilişkin söylemlerin her geçen gün farklı mecralarda tartışıldığı görülüyor. Bir şekliyle aslında dini bir fikirden yola çıkarak tavır geliştirmeyen “oluşum”ların ve devletlerin bile artık aşağı yukarı hangi mezhep veya din eksenli politika geliştirdikleri herkesçe biliniyor. Çünkü “din” artık sadece kutsal bir görev değil bir gelenek, bir “ödev” anlamı da taşıyor. Bu sebeple “din” ve onun “yollar”ı gündelik hayatımızda daha fazla yer tutuyor. Tartışma, sadece, doğrudan “din”in yapısına ilişkin konuları içermiyor. Özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren “ateist” ve “kafir” suçlamalarından kurtulmaya çalışanlar da bu tartışmanın bir tarafı olmaya başladı.

Talal Asad Sekülerliğin Biçimleri Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Modernlik çalışmasında bu suçlamal...

Devamını görmek için bkz.

İshak Arslan, "Çare Sekülerlik mi?", Arka Kapak, Ocak 2016

Üçüncü dünyada ve Ortadoğu’da her geçen gün daha da derinleşen belirsizlik ve kaos, 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika’da farklı bağlamlarda tartışılan bir soruya yeniden hayat veriyor: Acaba muhtemel ve kalıcı bir barışın teminatı geleneksel dini yapı ve değerlere alternatif oluşturabilecek türden bir sekülerleşme olabilir mi?

Modern sayılan toplumların gelişimini, sekülerliğin evrenselleşmesiyle ilişkilendirmeye meyyal taraftarlar, sekülarizmi dinsel ve metafizik tahayyüllerden olabildiğince arınmış, bireysel ve kurumsal hakların şiddete başvurulmaksızın tanzim edilebilmesini sağlayan nötr bir zemin olarak tasarlarken, dini olanın esasen yararlı yahut kaçınılmaz olduğunu hatta her defasında güçlenerek geri döneceğini savunanlar bu türden nötr bir zemine ulaşılması bir yana bizatihi sekülerliğin dini olanın bir veçhesi olabileceğini ileri sürmüşlerdi. Her iki eğilime karşı mesafemizi koruyarak ve bel...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X