ISBN13 978-975-342-616-9
13x19,5 cm, 192 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
BASKISI YOK
BASILACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Haldun Gülalp diğer kitapları
Kimlikler Siyaseti, 2003
Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik, 2010
Laiklik, Vatandaşlık, Demokrasi, 2018
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayan: Haldun Gülalp
Vatandaşlık ve Etnik Çatışma
Ulus-Devletin Sorgulanması
Çeviri: Ebru Kılıç
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen
Kapak Resmi: Banksy
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Katkılar: Riva Kastoryano, Effie Fokas, Soner Çağaptay, Alain Dieckhoff, Maurice Blanchot, Sofia Saadeh, Sami ZubaidaHazırlayan İsim: Haldun Gülalp
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Haziran 2007
2. Basım: Haziran 2015

Türkiye, Almanya, İsrail, Yunanistan, Irak ve Lübnan: Karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bu ülkelerin milliyet ve vatandaşlığı nasıl tanımladıkları, kimin vatandaş olup kimin olmadığını nasıl belirledikleri ve bu tanım ve belirlemeleri zaman içerisinde nasıl değiştirip dönüştürdükleri inceleniyor Vatandaşlık ve Etnik Çatışma’da. Kitap gücünü tam da inceleme konusu olarak seçtiği örnek ülkelerden alıyor. Çünkü bu ülkelerin her biri ulus-devlet inşa etmenin ortak sorunlarını yaşamışlar, ulus-devlet ile etnisite, din ya da başka cemaat biçimleri arasındaki ilişkinin nasıl tanımlanacağı ve sık sık başgösteren meydan okumalara karşı tâbi nüfusun gözünde bu tanımların meşruiyetinin nasıl sağlanacağı sorusunu yanıtlamak durumunda kalmışlardır. Bu ülkelerde farklı vatandaşlık biçimleri söz konusu, ancak benzer sorunlarla karşı karşıyalar. Farklılıklar bir yana, bu ülkelerin hepsinde ulusal topluluğun kalbinde açık olsun örtük olsun etnik ya da dinsel bir kimlik yatmaktadır. Bu farklı örneklerin karşılaştırılması, ulusun inşası konusunda her birinin paylaştığı ikircikliğin (evrenselciliğe karşı dışlayıcı cemaatçilik) farklı biçimlerde ele alındığını, iç savaş’tan vatandaşlık haklarının barışçı yollarla yeniden tanımlanmasına uzanan farklı sonuçlara varıldığını gösteriyor.

Kitabın daha en baştan, örneklerini seçerken yaptığı doğru tercih –yani ideal vatandaşlığı inşa etmiş olduğu varsayılan Atlantik çekirdekten kalkıp daha Doğu’ya gitmek yerine, doğrudan problemli olagelmiş alandan örnekler seçmesi, ve onları kendi aralarında karşılaştırması– verimliliğini kanıtlıyor. Bu sayede, hem kendi yakın bölgemizi daha iyi bilme fırsatını yakalıyor, hem de Türkiye’ye özgü sandığımız problemlerin hiç de öyle olmadığını, daha çok problemlerin bize özgü yollarla yaratılmış çözümsüzlükleri olduğunu görebiliyoruz.

İÇİNDEKİLER
Teşekkür

1 Giriş: Milliyete Karşı Vatandaşlık
Haldun Gülalp

2 Alman Birliğini Yeniden Tanımlamak: Milliyetten Vatandaşlığa
Riva Kastoryano

3 Yunanistan:Din, Ulus ve Avrupa Birliği'ne Üyelik
Effie Fokas

4 Türklüğe Geçiş: Modern Türkiye'de Göç ve Din
Soner Çağaptay

5 İsrail'de Ulus: Demokrasi ile Etnisite Arasında
Alain Dieckhoff

6 Bölünmüş Bir Ulus: Lübnan'da Dini Paylaşım Sistemi
Maurus Reinkowski, Sofia Saadeh

7 Irak'ta Sivil Toplumun Yükselişi ve Düşüşü
Sami Zubaida

8 Sonuç: Ulus-Devlet Aşılıyor mu?
Haldun Gülalp

Katılımcılar Hakkında
OKUMA PARÇASI

Sonuç: Ulus-Devlet Aşılıyor mu?, s. 173-181.

Bu kitabı başından sonuna kateden bir damar, asimilasyon ile çokkültürlülük projeleri arasındaki gerilimdir.(*) Türkiye'nin bazı değişikliklerle ödünç aldığı Fransız vatandaşlık kavrayışının öngördüğü biçimde asimilasyonu hedeflemek, farklı kültürlerin bastırılmasına, hatta yok edilmesine ve ulus-devletin bütün üyeleri üzerinde tek bir kültürel kalıbın dayatılmasına yol açabilir. Buna karşılık, bir halkın kültürel "otantikliği"ni iddia etmek, çoğu kez, sadece kan bağıyla aktarılan ve kapsamına başkalarını alamayacak bir benzersizliğin var olduğunu ileri sürmek anlamına gelir. Bu varsayımın bir ulus-devlet oluşturma çabasıyla birleştirilmesi, bir zamanlar Almanya'da olduğu gibi ve bugün hâlâ İsrail'de görüldüğü gibi, belli bir etnik ya da dini grupla sınırlı bir vatandaşlık anlayışına yol açar. Son olarak, bir yandan özcü bir "otantiklik" iddiasını koruyup bir yandan da birlikte yaşamaya çalışmak, sonuçta ulus-devlet k...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Amed Gökçen, "Vatandaşlık ve Etnik Çatışma", Agos, 7 Eylül 2007

Haldun Gülalp’in hazırladığı Vatandaşlık ve Etnik Çatışma son yüz yıl içerisinde birçok savaş, göç, katliam ve sürgünün temel sebeplerinden biri olan ulus-devlet yaratma çalışmalarını Türkiye, Almanya, İsrail, Yunanistan, Irak ve Lübnan siyasal tarihi üzerinden ele alıyor.

Ulus-devlet fikrinin bu altı ülkede ortaya çıkışını hazırlayan siyasal ve ekonomik nedenler dışında vatandaş olmanın koşullara bağlandığı, yerine getirilemez şartlarla desteklendiği ‘hiyleli’ anlayışı da karşılaştırmalı olarak Vatandaşlık ve Etnik Çatışma’da görebiliyoruz.

Peki kimdir vatandaş? Nasıl vatandaş olunur? Doğuştan vatandaş olma şansına(!) sahip olmanın koşulları nelerdir? Osmanlı’nın Balkanlarda kaybettiği topraklarda kurulan ulus-devletlerle birlikte ulusalcı fikrin Osmanlı topraklarında da hakim kültür/güçlü seçkinler tarafından desteklendiği söylenebilir. Bu amaçla da önce bizden olmayanlar, sonra...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X