ISBN13 978-975-342-336-6
13x19,5 cm, 376 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
LİSTE DIŞI
BASILMAYACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Yahya Koçoğlu diğer kitapları
Hatırlıyorum, 2003
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Yahya Koçoğlu
Azınlık Gençleri Anlatıyor
Yayıma Hazırlayan: Haldun Bayrı
Yayın Yönetmeni: Ruşen Çakır
Kapak Fotoğrafı: Manuel Çıtak
Kapak Tasarımı: Emine Bora, Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Eylül 2001
2. Basım: Mayıs 2004

"Farklı" olduğunuzu nasıl ve ne zaman anladınız?

Adınızı söylediğinizde "Anlamadım" yanıtını duyuyor musunuz?

Gazete ve televizyonlarda cemaatiniz aleyhine yayınlarla karşılaştınız mı?

Cemaatiniz dışından biriyle evlenmeniz aileniz tarafından nasıl karşılanır?

Yurtdışına yerleşmeyi düşündünüz mü?

İş hayatında zorluklarla karşılaşıyor musunuz?

"Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünü nasıl karşılıyorsunuz?

Deneyimli gazeteci Yahya Koçoğlu, Azınlık Gençleri Anlatıyor’da bu ve benzeri soruları Musevi, Ermeni, Rum ve Süryani gençlere sordu. 22-38 yaş arasında, 17’si kadın 29’u erkek 46 genç, doğuştan "öteki" olmanın beraberinde gelen zorlukları birinci ağızdan dile getirdi.

"Mozaik mi, mermer mi?" tartışmalarından, "ya sev ya terk et" kampanyasının etkilerine kadar uzanan bu araştırma, gayrimüslim yurttaşların nasıl bir ruh hali ve gelecek tasarımı içinde yaşadıklarını görmemize imkân tanıyor.

Bu kitabı okuyan azınlıklar belki kendilerinden çok şey bulacaklar, ama asıl hedefimiz, çoğunluğun bu tanıklıklardan hareketle, kendi didişmesi içinde pek dert etmediği "öteki"ye saygılı bir bakışı geliştirmesine katkıda bulunmak.

İÇİNDEKİLER
Sunuş
Osmanlı Döneminde Gayrimüslimler
Cumhuriyet Döneminde Türkleştirme ve Azınlık Karşıtı Politikalar
6-7 Eylül Olayları
Yahudi Tarihi
Söyleşiler
Ermeni Tarihi
Söyleşiler
Rum Tarihi
Söyleşiler
Süryani Tarihi
Söyleşiler
Mozaikten Mermere
OKUMA PARÇASI

Sunuş, s. 7-9

Bu çalışmaya, avukat Mert-Er Karagülle’nin, gayrimüslimlerin vakıflarının sorunlarına dikkatimi çekmesi üzerine 1999 yazında karar verdim. Önce, o dönemde çalıştığım Türkiye’nin tek İngilizce basılan gazetesine “Gayrimüslimlerin Sorunları” konulu bir yazı dizisi hazırladım. Ancak bu yazı dizisi, “Gayrimüslimlerin yok sayılması genel politikasına uygun olarak” yayımlanmadı. Üstelik bilgisayar sisteminin çökmesi sonucu yazı silindi ve okunması için verdiğim tek yazılı kopya da kaybedildi...

Bu tavır üzerine gayrimüslimlerin sorunlarıyla ilgili araştırmamı derinleştirdim. Kısa sürede Türkiye’de yaşayan gayrimüslimlerin sorunlarıyla ilgili araştırma yapmanın, gazetecilik sınırlarını aştığını gördüm. Bu nedenle konuyu kendi mesleğim açısından ele almanın doğru olacağına karar verdim ve çalışmayı “gayrimüslim gençlerle röportajlar” olarak sınırladım. Araya giren çeşitli nedenlerin geciktirmesi sonucu 2000 yılının Kasım ayında başlayabildiğim görüşmeler 2001 ...

Devamını görmek için bkz.

"Askere Gitmeden Adımı Değiştirdim", s. 95-99

(36, Musevi, erkek, serbest ticaret, üniversite)

• Hangi etnik/dini kökendensiniz? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Ben Yahudiyim. Hem Musevi, hem Yahudiyim. Önce Musevi, sonra Yahudiyim. Yahudilik ilk tektanrılı dine inananlardan gelir. Yani Yahuda'ya inananlardan gelir. Bütün Yahudiler sonradan Musevi olmuşlardır. Yani Musa'nın takipçileri olmuştur. Şu an için bir farkı yok. Yahudi olup da Musa'ya inanmayan ya da Musa'yı takip etmeyen biri olduğunu sanmıyorum. Özellikle Türkiye'de hiçbir farkı yok.

• Dilini konuşabiliyor musunuz? Nerede öğrendiniz?

Biraz Ladino, yani bizlerin konuştuğu İspanyolca'yı konuşabiliyorum. Evde öğrendim. Okumam ama, uğraşmak gerekiyor. Çok derin bir bilgim yok. Biri okursa daha kolay anlarım. Okumasını öğrenmedim. Sırf konuşmayı öğrendim.

• Musevilerin Türkiye'deki nüfusunu biliyor musunuz?

Türkiye'de yaklaşık 25-26 bin kişiden bah...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

İnci Hüküm, “Azınlıkların fotoğrafı...”, Cumhuriyet Dergi, 16 Aralık 2001

Türkiye'de yaklaşık 110 bin gayrimüslim yaşıyor. Gazeteci Yahya Koçoğlu, 15 Ermeni, 11 Yahudi, 10 Rum ve 10 Süryani genciyle yaptığı görüşmeleri Azınlık Gençleri Anlatıyor adıyla kitaplaştırdı. 22 ile 35 yaşları arasında 46 kişinin günlük yaşantıları, adlarının etnik ya da dini kökenleriyle uyuşup uyuşmadığı, baskı görüp görmedikleri ve göç edip etmeyeceklerine ilişkin sorulara verdikleri yanıtlar üzerine kurulu. Kitap, Türkiye'de azınlık genç olmanın fotoğrafını kuruyor...

Ermeni, Yahudi, Rum ve Süryanilerin Anadolu nüfusunun dörtte birini oluşturdukları; 1900'lerin başından bugüne kadar azalmalarının nedenleri başlıklar halinde anlatılıyor, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar ve Süryanilerle ilgili tarihsel bilgilere yer veriliyor. Koçoğlu kitap; çalışmasına 1999 yazında başlamış:

"Bugün dünyanın 10 milyonu geçen bütün kentlerinde, bizim Rum dediğimiz Grek ulusundan en az 5-6 bin insan...

Devamını görmek için bkz.

Mustafa Arslantunalı, "Azınlık Gençleri Anlatıyor", Virgül Dergisi, Sayı 45, Kasım 2001

Ermeni, Yahudi, Süryani ve Rum kırk altı genç Türkiye'de azınlık olmanın nasıl bir şey olduğunu, bunun zorluklarını anlatıyor. Aileleri geçmişte acılı günler yaşamış, kendi dillerini konuşmamaya zorlanmış. İbadethaneleri yıkılmış. Ağır vergiler ödemek zorunda bırakılmışlar. Kimi sürgüne gönderilmiş, kimi dayanamayıp kaçmış. Bu çeşit zorluklar yaşamış anne babaların çocuklarının bugün ne gibi rahatsızlıklar hissettiğini ortaya koyuyor kitap. Sırf kent nüfuslarının karşılaştırılması bile anlamlı veriler sunuyor: "Bugün dünyanın 10 milyonu geçen bütün kentlerinde en az 5 bin Rum Yunanlı yaşamaktadır. Ancak adı Constantinopolis'ten, Konstantiniye'den gelen İstanbul'da şu anda 1500-2000 Rum yaşıyor."

Yahya Koçoğlu'nun söyleşilerden oluşan kitabında, değişik meslek ve eğitim gruplarına mensup 22-38 yaş arası azınlık gençlerinin dertlerine kulak veriyoruz. Kitaba, etnik kökene göre sıralan...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X