ISBN13 978-605-316-051-9
13x19,5 cm, 392 s.
KAMPANYADA
Liste fiyatı: 45.00 TL
İndirimli fiyatı: 19.50 TL
İndirim oranı: %56.67
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Etienne Balibar diğer kitapları
Irk Ulus Sınıf, 1993
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Sesin Rengi
1. Basım
Liste Fiyatı: 38.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Eşitliközgürlük
Siyasal Denemeler
Özgün adı: La proposition de l’égaliberté
Çeviri: Oylum Bülbül
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Eylül 2016

Yirmi yıllık bir süre içinde yazılmış iki grup yazı bir arada: Bir yanda modern dönemde özgürleşme için verilen mücadelelerin ayrılmaz bir boyutu olan temel hakların dile getirilmesi ve kurumlaşması sürecini konu edinen felsefi yazılar, öbür yanda siyasi gündeme, özellikle de açığa çıkardıkları siyasal sorunlar dolayısıyla küresel yankıları olan olaylara yönelik müdahaleler.

Bu iki grup yazı yurttaşlığın çatışkıları meselesinde buluşuyor. Ortak hedeflerini ise ulusal sosyal devletin başlattığı ve neoliberal küreselleşmenin hızlandırdığı “demokrasiden taviz verme” eğilimi karşısında demokrasinin demokratikleştirilmesi oluşturuyor. Balibar demokrasi felsefesinin temel sorunlarını ele alırken Derrida, Rancière, Poulantzas, Arendt ve Laclau gibi isimlerle tartışıyor. Bu zengin metinlerin siyaset felsefesi ve günümüz dünyasının sorunlarına kafa yoran herkesin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Açılış
Yurttaşlığın Çatışkısı

Birinci Kısım
Hakların Sözcelenmesi
ve Kurumlaşması

1 Eşitliközgürlük Önermesi
2 Sahiplenici Bireyciliğin Tersine Çevrilmesi
3 Eşitliközgürlük Hakkında Yeni Düşünceler
I. Biçimsel Haklar ve Maddi Haklar
"Sosyal Yurttaşlık" ve Sosyal Haklar Meselesi
II. Öznellik ve Yurttaşlık
Cemaatin Antropolojik İkilemleri

İkinci Kısım
Egemenlik, Özgürleşme, Cemaat
Hakkında Bazı Eleştiriler
4 Siyaset Felsefesi Nedir? Yapısal Modelle İlgili Notlar
5 Komünizm ve Yurttaşlık: Nicos Poulantzas Üzerine
6 Arendt, Hakkı Olma Hakkı ve Yurttaş İtaatsizliği
7 Popülizm ve Siyaset: Sözleşmenin Dönüşü

Üçüncü Kısım
Dışlamayan Bir Demokrasi İçin
8 Dışlananlar Neyin Dışında Bırakılır?
9 Laiklikte Çatlak Sesler: Yeni "Başörtüsü Olayı"
10 Laiklik ve Evrensellik: Liberal Paradoks
11 Banliyölerde Uprisings
12 Eş-Yurttaşlığa Doğru

Kapanış
Direniş, Başkaldırı, İtaatsizlik
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 9-11

Bu derleme yirmi yıllık bir döneme yayılan ve büyük bir bölümü yakın zamanda siyaset felsefesi üzerine yaptığım çalışmalarla eş kapsamlı olan üç dizi metni bir araya getiriyor: Bu metinlerden bazıları daha önce başka yerlerde yayımlandı, bazıları ise ilk yazıldıkları haliyle, bugüne kadar yayımlanmadan kaldı. Elimdeki metinleri rasyonel biçimde düzenlemekle, elbette bir sistemin parçalarını değil, ilk makalede yurttaşlığın çatışkıları adını verdiğim şeye odaklanan bir sorunsalın bazı bağlaşık boyutlarını göstermek istedim. [1] İlk diziyi oluşturan metinler 1989’da (“Perroquet Konferansları”nda) Eşitliközgürlük Önermesi içerisinde başkaldırı ve kuruluş (constitution) diyalektiği üzerine sunmuş olduğum genel fikri ortaya koyuyor. Burada makalenin tamamını sunuyorum, zira daha sonra (2002-03 İngiltere ve Meksika konferanslarında) “eşitl...

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova