ISBN13 978-975-342-958-0
13x19,5 cm, 288 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 204.00 TL
İndirimli fiyatı: 163.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Simten Coşar, Gamze Yücesan Özdemir
İktidarın Şiddeti
AKP'li Yıllar, Neoliberalizm ve İslamcı Politikalar
Özgün adı: Silent Violence
Neoliberalism, Islamist Politics, and the AKP Years in Turkey
Çeviri: Bülent Doğan, Özge Çelik, Ezgi Koçak
Yayıma Hazırlayan: Semih Sökmen, Eylem Can
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mayıs 2014

AKP politikalarının, partinin iktidara gelişinden bugüne sürekli çarpıcı çelişkiler ve ikilikler taşıdığı malum. Bu ikiliklerin izini sürdüğümüzde hepsinin tek bir büyük ikilikten türediği görülüyor: Bir yanda neoliberalizm, yani bireycilik, diğer yanda İslamcılık-Türkçülük, yani cemaatçilik. Uzlaşmaz sanılan bu ikiliğin özel bir karışımını başarmış görünüyor AKP. Sabah özgürlükten bahsederken, akşama insanların kazanılmış sosyal haklarına el koyabilen bir siyaset etme tarzı bu.

Bu ikiliği nasıl anlayabiliriz? AKP hükümetlerinin yönetiminde geçen yıllar şiddet, baskı ve eşitsizliğe dayalı neoliberalizm ile İslamcı politikaların eklemlendiği bir dönem olarak ele alınmalı: İslami ağlar, cemaatler, yaşam tarzları, inançlar ve davranış kuralları gibi İslamcı araçlar manipüle edilerek ekonomik, siyasal ve ideolojik alanlardaki dışlayıcı neoliberal uygulamalar yerelleştirilmiş, kapitalizmin derinleşmesi bu yolla mümkün olmuştur. Avrupa Birliği de dahil, küresel kurumlardan ayrı düşünülemeyecek bir programdır söz konusu olan. Neoliberalizmin kaba şiddetinin İslamcı siyaset yoluyla yerlileştirilmesi bugün hem devletin hem toplumun iliklerine kadar işlemiştir. Kitabın farklı bölümlerinde bu yerlileştirme süreci devlet, hukuk, uluslararası ilişkiler, sivil toplum, yurttaşlık, sosyal politikalar ve toplumsal cinsiyet düzeyinde ele alınıyor.

AKP iktidarı, yakın bir zamana kadar şiddetini İslamcı politikalarla sessizleştirmeyi, görünmez kılmayı başarıyordu. Ama öyle görünüyor ki bunun sonuna geldik. Bugünü ve geleceği anlamak için tekrar ve yeni gözlerle partinin ilk on yılına bakmak gerek.

İÇİNDEKİLER
Giriş:
AKP Türkiyesi'nde Neoliberalizmin
İslamcı Politikalara Eklemlenişini
Çözümlemeye Yönelik
Bir Girişim
Simten Coşar
Gamze-Yücesan Özdemir

Birinci Kısım
Devlet, Hukuk ve Toplum

1 AKP Döneminde Söylem ve Siyaset:
Neyin Krizi?
Galip Yalman

2 AKP'li Yıllarda Hukuk Sisteminde
Yapılan Değişikliklerden
Parçalar:
Piyasa Dostu Bir Hukukun
Geliştirilmesi ve Yeniden Üretimi
Ali Murat Özdemir

3 AKP'nin İktidarla Dansı: Neoliberalizm
ve Türk-İslam Sentezi
Simten Coşar

4 Siyasal İslam'dan AKP İktidarına
İslamcı Burjuvazi ve Demokrasi:
Eleştirel Bir Değerlendirme
Berna Yılmaz

İkinci Kısım
Sosyal Politikalar, Vatandaşlık
ve Toplumsal Cinsiyet

5 AKP'li Yıllarda Sosyal Politika Rejimi:
Kralın Yeni Elbisesi
Gamze Yücesan-Özdemir

6 AKP'nin Vatandaşlaştırma Projesi:
Nereye?
Nalan Soyarık-Şentürk

7 AKP ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi:
Neoliberalizm ve Patriyarka
Arasında Mekik Dokumak
Metin Yeğenoğlu
Simten Coşar

Üçüncü Kısım

Küresel Arayüzler:
Politikalar, Ekonomi
ve Uluslararası İlişkiler

8 AKP'nin Dış Politikasını Anlamak:
Emperyal Miras, Neoliberal
Çıkarlar ve Pragmatizm
Birgül Demirtaş

9 Bağımlılığın İçselleştirilmesi:
AKP ve Neoliberalizmin Uluslararası
Kuruluşları
Filiz Zabcı

10 Avrupa Birliği ve AKP:
Neoliberal Bir Aşk Hikâyesi
Zuhal Yeşilyurt-Gündüz

Sonuç
Simten Coşar
Gamze Yücesan-Özdemir

Yazarlar Hakkında
Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş bölümünden, s. 11-14

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son on yılda ortaya koyduğu siyaset pratiği neoliberalizme ve İslamcı hassasiyetlere içkin bir sessiz şiddet sergilediği için, bu kitabımız 2012 yılında, ilk kez İngilizce olarak basılırken "Silent Violence" (Sessiz Şiddet) başlığını taşıyordu. Oysa 2013 yılının ikinci yarısından itibaren Gezi Direnişi'yle başlayan ve Türkiye geneline yayılan direnişe kurumsal iktidar mekanizmalarından verilen karşılık, artık iktidarın şiddetinin hiç de sessiz kalmadığını, şiddetini sessizleştiremediğini gösteriyor. Halihazırda kitap boyunca "sessiz şiddet" metaforunu genelde neoliberal dönüşüm süreçlerinin gerektirdiği, özelde AKP hükümetlerinin uyguladığı politikaların farklı düzlemlerde kimi zaman birbiriyle çelişen içeriklerini ve bu çelişkilerin şiddetin sessizleştirilmesindeki işlevlerini ifade etmek için kullanıyoruz. Hatırlanacaktır, bu yıllar boyunca AKP politikalarının en dikkat çekici yanlarından biri ...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Cihan Erken, "AKP'nin iki takiyesi", Radikal Kitap, 16 Mayıs 2014

2002 yılında AKP ilk kez iktidara geldiğinde demokratikleşme, dünyaya açılma, yenilikçilik, devlet ve hukuk düzeninde reformlara gidilmesi, Avrupa Birliği’ne entegrasyon gibi bir programın uygulanmasının nasıl olup da köken olarak bunun tam tersi fikirlere sahip, ülkenin Batı’yı en fazla eleştiren “milli görüşçü” sağ muhafazakâr çevrelerinden gelen bir ekibe düştüğü, birçok insanla birlikte beni de en çok şaşırtan şey olmuştu. O günlerin “takiye” tartışmaları da toplumun geniş bir kesiminin benzer bir hissiyata sahip olduğunu gösteriyordu. Geçen on iki yılda bir yandan bu kuşkuların zayıfladığı anlar oldu, diğer yandan ciddi hayal kırıklıkları. Ama son bir yıl içinde, özellikle de Gezi direnişinin cilayı kazımasıyla birlikte, AKP’nin topluma karşı en az iki farklı takiye yapmakta olduğu ayan beyan ortaya çıktı: Biri Türkiye’nin demokratik güçlerine, diğeri ise İslami değerlere karşı.

On ...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X