ISBN13 978-975-342-454-7
13x19,5 cm, 80 s.
LİSTE DIŞI
BASILMAYACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Hüseyin Kıran diğer kitapları
Resul, 2006
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Yaşam Nedir?
2. Basım
Liste Fiyatı: 24.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Madde Kara
Kapak Fotoğrafı: Clemente Bernad
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ocak 2004

Madde Kara, zaman zaman Defter dergisinde şiirlerine yer verdiğimiz Hüseyin Kıran'ın ilk kitabı... Kitabın en karakteristik şiirlerinden “karanlıkta, ...haykırarak”tan bir bölüm:

dillerini bildiğim insanlar

bana berrak bir hayat yaşatmadılar

sanmıştım ki gövdem günü delip geçer

ama meğer, günler görgülü zırhlarla kaplıdır

uyku duygum, öpücük köpeğim

herkesinkine benzer

ben sana güvenirim yitik şey

izlerini derin yüzümde bulduğum

dünya bensiz de olurmuş, anladım

bunu sabahlar su diye yüzüme çarparım diri

geçtim geçilecek bütün çizgileri

koruları bekleyen kırmızı köpekler

yalarken gecenin çengelini

ışıktan korunma yağları sürenler

ge-ril-la'yı heceler

ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Figen Alkaç, “Kendine bozuk bir aksan seç!”, Radikal kitap Eki, 14 Ocak 2004

Metis Yayınları’ndan çıkan bir ilk kitap Madde Kara. Hüseyin Kıran'ın üniversiteyi bırakmak ve on yıl cezaevinde kalmak zorunda olmasının kara halini, 'başka nasıl olabilir'le başlatıp; 'yaşamakla, buradayım evet' ile sonlardırdığı kitap, bir cevap gibi.

şehirde...ben maddenin cürüm hali// alın şimdi bu vahşeti gülle donatın/zafer tâkları istiyorum ve şenlik ateşi//küfür hayata en kısa yoldur//dillerini bildiğim insanlar/bana berrak bir hayat yaşatmadılar.

Kıran, mistik ve mitik öğelerle yakın ilişki kurar dizelerinde. Bu ilişki, modernist bir algıyı öncelese de; önüne çıkan tüm geleneksel ve de dinsel uçlar içeren, her şeye karşı duran bir sol kültür hazmının dışında bir ilişkidir. Dizelerinde kullanmayı tercih ettiği kavramlarla sırf şiir olsun diye ilgilenmediği dikkatlerden kaçmayan Kıran, ilerleyen dizelerde bu görüşü sağlamlaştırır: Kendini bilen su buz olur diyorum//Çünkü ben salla geldim/yeni bir dinle//çaput bağlama/kafirûn suresiyle//tas tas dökündüm ertlenmiş günahları.//ben efsuna ve cevize inanırım//mevlüt okutanların sesli gücünü/siyah su gücünü//ve bitlendim, okunmuş sular içtim korkumdan//ya da yatırlara çaput bağlarım.

'Sözcüklere Uyarı' şiirinde Kıran, başlangıçtaki iddialı büyük, bağıran seslerle örülü dizeler yerine; gittikçe kendini daha küçük sesle ifade eden, tanımın ve anlamın ötesinde bir noktaya sürüklenen, politik tavırla her şeyi anlamlandırmaya yönelen algı biçiminin yerine, anlamın faydasız olduğu bir dile teslim edilen dizeleri tercih eder. Sanatın sadece anlam üzerinde algılanması gerekmediği bilgisini içeren bir süreci de ayrıca haber eden Kıran'ın dizeleri sanki bir kalenderîden çıkmış gibidir. 'ilkeli dil'in dışında, bozuk aksanlıların akranıdır: anlamak faydasızdı, bunu da anladım/kavruğum katıksızım/ilkeli dilim üşüdü/kendime bu yüzden bozuk bir aksan seçtim//en geriden gelenlere, ki yetişeyim diyedir/kim alıkor beni kendimi anlamaktan 'Madde Kara' şiirindeki ritim, konuşma diline güzel elbiseler giydirerek şiirin kolektif yapısını şu dizelerle güçlendirirken: bu düşündüm uzun kimin umrunda/bu bir belki şükür kumun umrunda//korktum maddeden madde kara/maddenin halleri: tuhaf hali uçak hali bıçak hali/inat hali dikkat hali siftah hali küstah hali/ben maddenin isabet hali cinayet hali

'Azalmak Burcu' şiirindeki ritim yokluk, coşkusal içe dönüşle yaratılmaya çalışılan ritim yaratma arzusunun dışavurumlar ile sekteye uğratılmasından kaynaklanır ve bu durum bilinçli bir tercih olarak çıkar karşımıza. Ben kimseye pazartesi vermedim/Cebine uykusuz bir sabah koymadım kimsenin/Bir cebir sorunuydu bu, çözdük ve kanadı//Kol kopmadım uçak uçmadım

İsmet Özel sesinden zaman zaman ne kadar uzaklaşmaya çalışsa ve ondan kurtulmanın kasılmalarını taşısa da, bu kasılma farkında olmadan onu Özel'e yaklaştırır şu dizelerde : suç saçacağız hırlı ırmak kıyılarına. //hayın işlere bulaşacağım, anlıyorum//tuhaf suçlarına kelebeklerin,//gölgesi yere düşmeyen mahlukat //üstümden taşları birer birer kaldırdım/asfaltlar çünkü bana uğramasın. // ben bu inatla biledim nacak ağızlarını gürgenlerin büyüme bilgisine sahip değilim

İnsanın belki en çok sözcükler içinde bulmayı umduğu tanıdıklığı yerlerini değiştirdiği sıfatlarla; (Bu düşündüm uzun, eski altında, gecenin üşümüşü) yapısı özellikle bozulan tamlamalarla;
(başıma şeytan geçti, kol kopmak, uçak uçmak, seğiren ten hakkına) huzursuz eden Hüseyin Kıran, mekânları bir eylemle, diyeceği varla (limanın git'i//bu yerler bağdaş kurup otursam yerleri//burada'nın nehri) yüreklendirerek ellerinde bir kopmak kalsa da sürdürür şiir serüvenini.

Devamını görmek için bkz.

Sezai Sarıoğlu, "Yaşasın; 'Madde Kara'", Özgür Gündem, 5 Şubat 2004

korktum maddeden madde ki ben olmuştur

çünkü madde bazen için demir olmuştur

bu düşündüm uzun kimin umurunda

bu bir belki şükür kumun umurunda

madde bu inşaatla çünkü şehir olmuştur...

korktum maddeden madde kara

maddenin halleri: tuhaf hali uçak hali bıçak hali

inat hali dikkat hali siftah hali küstah hali

ben maddenin isabet hali cinayet hali

tanrıların eşyaları nerede?..

Yeni bir kitap yolumu kesti: Madde Kara. Hem de "Güzellik hülasa edilemez" diye betimlenecek kadar derin bir şiir kitabı... Hem de on insan yılı, "saatler uzun, günler kısa" diyerek cezaevlerinde yatmış bizim mahallenin çocuklarından birinin kitabı... "Ceza" yata yata bitmemiş belli ki... Önce kendine, sonra sözcüklere, sonra tarihe ve sonra yine kendine kaçmış Hüseyin Kıran... Madde Kara'nın içine kaçmak da denebilir... Madde Kara'nın hem birlikte hem de ayrı ayrı yaşını ve yaşını yeni bir estetik bağlamın içine yerleştirip, kendini şiir olarak da şair olarak da dünyanın ortasına fırlatmış...

Kitaba ismini veren "Madde Kara" şiirini yıllar önce Defter dergisinde okuduğumda, bir merak ve öğrenme erbabı olarak aklımın bir köşesine not düşmüştüm. Yıllar sonra, aynı adla kitaba dönüşmüş şiirleri okuyup incelerken, şiir kıymetinde sevindiğimi itiraf edeyim... Sevincimin bir diğer nedeni ise, cezaevlerinde de biriktirilenlerin bir devrimci tarafından kıymetli ve müjdeli şiire dönüştürülmesi... Bizim mahallenin çocukları kıymetli bir şey yaptığında benim gibi devrim ve sosyalizm sempatizanlarının şiirin yaşasın hızıyla sevinmelerini bir kusur olarak görenler olabilir. Kimse kusura bakmasın ama bu da bizim tarihimiz, bizim sevincimiz.

Madde Kara özelgüzel bir şiir kitabı. Yalın ama derin. Bu nedenle okurnazar düzokur'un ötesinde bir okur talep ediyor. Bu şiirler, Dünyalı olmaya çoktandır alıştırılmış olan bizleri Düşyalı olmaya çağırıyor... Madde'nin ve Kara'nın olduğu her yere; yani hiçbir yere... Kendine özgü bir imge sistemi ve şiir dili kurmuş Hüseyin Kıran'ı gıyabında yüzüne karşı kutlamak isterim. Benim gibi şiir heveskârlarını heyecanlandırdığı, madde'nin, kara'nın ve Madde Kara'nın içinde yeni yolculuklara çıkardığı için teşekkürlerden Canik Dağları...

Sözcüklerin de tarihleri ve hayatları olduğundan sıkça söz edilir. Sözcüklerin hem düşünceyi hem de imgeleri tuzağa düşürmek gibi bir huyları olduğunu da okuruz kitaplardan. Evcil sandığınız bir sözcüğün birden muhalif olarak karşımıza çıktığına çok kez tanık olmuşuzdur. Ya da haram sandığınız muhalif bir sözcüğün birden karşınıza esas duruşa geçmiş bir kapıkulu olarak çıkması içimizi üşüttüğünü tekel ya da kolektif deneyimlerimizden biliriz. Yine de şiir için düşbaşı yapan, imge ve sözcük kuşanan biri için, her sözcük, şaire sonsuz imkânlar sunar. Bu nedenle sözcüklerin damarına basmak, onları kışkırtmak, sözcükleri trafik ışıklarının olduğu düzenli "çıkar sokak"lardan, trajik ışıksızlıkların olduğu "çıkmaz sokak"lara taşımak ve böylece yeni bağlamlara yerleştirmektir şairin muradı. Hayat bilgisi ile hayal bilgisi arasında oluşmuş şiirlerin içindeki kimi sözcükler, şairin başını belaya sokabilir. Çünkü bazı sözcüklerin, sürekli olarak "başrolde" oynamak gibi bir huyları da vardır. Şairlik, biraz da, (şiir yazarken tarih bileceksin ama bilmezlikten geleceksin, sorunsalına bağlı olarak) başroldeki o sözcüğe kendi konumunu bilmezlikten gelmeyi "öğretmek" ile ilgilidir. Sözcükleri bilinçlendirmekten, sözcüklerin bizleri bilinçlendirmesinden söz ettiğim sanılmasın. Benim söylediğim, sözcüklerin bir bildiği olduğu kadar şairin de bir bildiği olduğudur. Şiir biraz da, şairle şiirin, sözcüklerle şairin birbirine söz geçirme(me) olgusu olarak da algılanabilir.

"Madde ve "kara" gibi sözcükler, kullanıla kullanıla cins cisim haline getirilemeyecek kadar özel, kıymetli ve müjdeli ama bir o kadar da şaire yanlışa musallat olan sözcüklerdir. Ne iyi; Hüseyin Kıran, madde'yi ve kara'yı üstlenmiş... Maddenin ve mananın, karanın ve beyazın iyice alıklaştığı, sosyalist siyasetin kendi zararına olarak bazı sözcükleri iyice ketumlaştırdığı, tabuya ve tapuya dönüştürdüğü, tarihin marangoz hataları bütün devletlerin ise, hem sözcüklere, hem şairlere "oh olsun!" diyerek kıs kıs güldüğü günümüzde böylesi kitapların çoğalması, şiir kıymetinde devrim, devrim kıymetinde şiir değilse nedir? (Devrim ve şiiri, birlikte kullandım diye de kimse kızmasın. Çünkü şiir komünisttir, anarşisttir, feministtir!..) İnsanın sonlu zamanı ile madde ve karanın görece sonsuz zamanı arasındaki uyuşmazlık, bir itiraftan çok belki de bir itiraz halidir. Şair ise, itiraftan çok, itirazın olduğu yerdedir...

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova