ISBN 975-342-209-1
13X19,5 cm, 192 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
LİSTE DIŞI
BASILMAYACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
Mohammed Arkoun diğer kitapları
Etik, Din ve Laiklik, 1995
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
küre
Poetika Yazıları / Mavi Kitap
2. Basım
Liste Fiyatı: 110.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Mohammed Arkoun
İslam Üzerine Düşünceler
Çeviri: Hakan Yücel
Yayıma Hazırlayan: İ. Kaya Şahin
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kapak ve İç Baskı Yaylacık Matbaacılık Ltd.
Mücellit Sistem Mücellithanesi
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Şubat 1999

Bütün kitaplı dinlerin ortak noktaları nelerdir? Bu ortaklıklardan hareketle gerçek bir hoşgörü ve karşılıklı anlayış kurulabilir mi? Müslümanların Batı'ya, Batı'nın müslümanlara bakışındaki katı önyargıları aşmak için nasıl bir bilgi projesi, nasıl bir araştırma başlatmalıyız?

Muhammed Arkoun kitabında bu temel sorulara yanıt arıyor. Kuran'ı başka bir gözle okumayı önererek, dünyevi iktidarların tahakküm stratejilerinde kullandıkları dinsel söylemi açığa çıkarıyor. Arkoun'un yaptığı en önemli katkılardan biri de, bildik Doğu-Batı, gelişmiş-azgelişmiş, uygar-ilkel ayrımlarını reddederek, Akdeniz dünyasını karşılıklı etkileşimlerden ve geçişlerden kurulu ortak bir yaşam alanı olarak görmek.

Siyasal iktidarların elinde birer baskı aracına, birer dışlama söylemine dönüşen dinsel motiflerin ardında yatan ideolojikleştirmeyi ortadan kaldırmanın tek yolu, bin yıllardır bir arada yaşayan halkların birbirlerine yaptıkları etkileri, zengin kültürel katkıları saptayarak, günümüzde var olan saflaşmayı açık bir çatışma ideolojisi olmaktan çıkarmaktır belki de.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Okuyucuların Dikkatine

1. Batı'da İslam hakkında oluşmuş bilimsel bir bilgi mi yoksa bir İslam tahayyülü mü var?
2. "İslam" ve "müslüman" sözcükleri neyi simgeler?
3. Batı Dünyası'nda laik ideolojinin temelini oluşturan Din ve Devlet'in ayrılması olgusunun kökeni, İnciller'de sözü geçen "Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a" tümcesi midir?
4. Din konusunda radikal bir tarafsızlık gösteren ve yönettiği ülkede laik İsviçre medeni kanununu uygulamaya koyan devlet adamı Atatürk örneğinde İslam ve laiklik sorununa geri dönelim. Acaba bu tekil bir örnek midir? Yoksa, İslam dünyası için, hıristiyan toplumlarda gerçekleşen laik ve demokratik çoğulculuğa doğru bir evrimin habercisi midir?
5. Müslüman ülkelerin bağımsızlıklarını elde etmelerinden sonra kullanılan milliyetçi model nasıl bir işlev gördü?
6. İslam, Kuran'a, vahyedilmiş bir kitaba dayanıyor. Acaba Vahiy'den anlaşılan nedir; Kuran sözcüğü ne anlama geliyor?
7. Kuran kim tarafından ve ne zaman yazıldı? Bu kitap neleri içermektedir?
8. Bir Kitap haline gelen bu metnin tefsiri nasıl yapılabilir?
9. Muhammed ne istiyordu?
10. Kuran dışındaki temel eserler hangileridir?
11. Gelenek (Sünnet ve Hadis) nedir?
12. Kuran ve Hadisler İdeal İnsan Cemaati'ni nasıl tanımlar?
13. Kuran'a ve diğer "ortodoksi"lerdeki geleneğe göre kadının statüsü nedir?
14. İslam'da dogma (nas) var mıdır, bu dogmalar nelerdir?
15. İslam'da ruhbanlık işlevi var mıdır? Müminler ilahi olanla ilişkilerini nasıl düzenlemektedirler?
16. İslam'da ruhani otorite ve siyasal iktidar arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenmektedir?
17. İslam, kendinden önce indirilen dinler olan Yahudilik ve Hıristiyanlık ile İslam öncesi Arabistan dinlerinden ve ‰detlerinden neler aldı?
18. İslam Eski Yunan mirasını aldı ve 12. yüzyıldan itibaren Batı'ya iletti. Yunan felsefesine ve bilimine olan bu açılımı müslümanların entelektüel merakına mı, yoksa Kuran'ın ve Peygamber'in bir emrine mi borçluyuz?
19. İslam, bilimler ve felsefenin, bu üç entelektüel ve kültürel etkinlik düzeninin ilişkileri nedir?
20. Sufiliğin öğretisel bir hareket ve bir dinsel yaşam tarzı olarak İslam'daki yeri nedir? Sufilik daha önce belirtilen Batınilik ve Zahirilik ayrımından mı kaynaklanmaktadır?
21. İslam düşüncesinde kişi kavramının yeri nedir?

Prof. Arkoun ile Söyleşi
İnsan Haklarının İslami Kaynakları
Günümüz İslamı'nda Ahlak ve Siyaset
Bir Akdeniz Kültürünün Güncelliği
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 7-9

Kanımca, "müslüman" ülkelerdeki hareketli ve çoğu kez dramatik özellikler gösteren gündemi günü gününe izleyen medyayla, "fundamentalizm", "entegrizm", "radikal İslamcılık", "İslami hareketler", vs. üzerinde ısrarla duran siyasetbilim literatürü arasındaki suç ortaklığına dikkat çekmek gerekiyor. Gazeteciler, "büyük İslam uzmanları" sınıfına yükselmiş siyasetbilimcilerden, temelsiz savları için gereken "bilimsel" desteği talep ediyorlar. Buna karşılık siyasetbilimciler de, bilimsel açıdan daha güvenilir ancak ender rastlanan eserleri geri plana iten etkin ve bedava bir tanıtımdan yararlanıyorlar. 1979 İran Devrimi'nden bu yana "liberal İslam" hakkında yazılmış tek bir kitap biliyorum. Oysa bu süre içinde İslamcılığı inceleyen sayısız çok-satar yazıldı.

Bu kitabın amacı, öncelikle tüm Batı dünyasında, aynı zamanda da müslüman ülkelerde, son derece kafa karıştırıcı bir şekilde "İslam" olarak tanımlanan şey ve bunun çevresind...

Devamını görmek için bkz.

"Günümüz İslamı'nda Ahlak ve Siyaset", s. 155-170

Anımsamalar

Yirmi yıldan beri, Françoise Smith ile derin bir düşünce, umut ve hareket ortaklığıyla bağlıyız. 1970'te Kuran'ın çağdaş bir yeniden okunmasının koşullarını belirttiğim ilk metin programımı yayımlıyordum: Bu, Garnier Flammarion'un cep dizisinde yayımladığı Kasimirski'nin eski bir Kuran çevirisi için yazdığım kırk sayfalık bir önsözdü. Yeni bir yorum önermiyordum ama Kuran'ın tümünün okunmasının geçerliliğiyle ilgili teorik koşulları bildiriyordum; Kuran örneğinin dışında Eski Ahit'in ve İnciller'in de yansıttığı dinsel söyleme değiniyordum. Uzun süre Kilise-İslam Komitesi'ni yöneten Etienne Mathiot beni Françoise'ın daha sonra birçok kez ağırlamak zorunda kaldığı Paris Protestan İlahiyat Fakültesi'ne Kuran'ın yeniden okunmasına dair bir örnek vermem için davet etti. Başlangıç olarak, Fâtiha'nın okunmasını önerdim. Bu başlangıç, Kuran söyleminin Eski Ahit ve İnciller'le aynı sorunları yaşadığı,...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X