ISBN13 978-605-316-169-1
13x19,5 cm, 312 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Yazarla Söyleşiler
Liste fiyatı: 216.00 TL
İndirimli fiyatı: 172.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Bülent Batuman
Milletin Mimarisi
Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti
Çeviri: Şahika Tokel
Yayıma Hazırlayan: Özge Çelik
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Eylül 2019
2. Basım: Ekim 2022

İslam-siyaset ilişkisinin önemli bir veçhesini oluşturan “yapılı çevre” tartışmalı bir konu olagelmiştir. İlk kez 19. yüzyılın başlarında şarkiyat incelemeleriyle karşımıza çıkan “homojen” İslam kenti imgesi, Edward Said’in çığır açıcı Şarkiyatçılık’ının ardından sorgulanmaya başladı. İslam dünyasındaki kentlerin çeşitliliğini dikkate alan çalışmalarla birlikte geleneksel-modern karşıtlığına dayanan hâkim görüş büyük ölçüde terk edildi. İslam ile yapılı çevre arasındaki ilişki, ilkinin görünürlüğünün ve siyasi nüfuzunun önemli ölçüde arttığı günümüz dünyasında ise başka bir araştırma sorusunu gündeme getiriyor: Bugün İslamdan ziyade İslamcılığın yapılı çevrenin biçimlendirilmesinde nasıl bir rol oynadığı (keza yapılı çevrenin de İslamcılığı nasıl şekillendirdiği) üstüne düşünmemiz gerekiyor.

Milletin Mimarisi bu noktadan hareketle Türkiye’nin son yirmi yıldaki dönüşümünü analiz ediyor. AKP iktidarının bir (yeniden) ulus inşası projesi olarak ele alınması gerektiğini öne süren Batuman, bu çerçevede ne tip mekânsal stratejilere başvurulduğuna ve hangi kentsel biçimlerin üretildiğine odaklanıyor; yapılı çevrenin toplumsalın kurucu unsurlarından biri olduğu öncülünden hareketle, siyasetin mekânsal inşasını ortaya koymaya girişiyor. Kentte yerleşik olan ve mekânsal biçim ve ölçeklerle tanımlanan talep, çelişki ve mücadeleleri anlamak için, mekânsal ile toplumsal arasındaki etkileşimleri dikkatle analiz ediyor.

Son derece güncel bir kitap: Batuman, bir siyasal rejimin kentsel ve mimari biçimlerle nasıl yeniden şekillendiğini süreç devam ederken betimlemek gibi zorlu bir girişimi başarıyla gerçekleştiriyor.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş
Yeni İslamcılık(lar): Terminoloji Üstüne Bazı Notlar
Türkiye’de Siyasal İslamın Kısa Tarihi
Kitabın Yapısı

1 Cami Mimarisinin Siyasal Niteliği:
İslam ile Ulusu Uzlaştırmak

Ulusal Sembol Olarak Cami: Tarihi Siyasallaştırmak
Mimari Taklit Politikaları
İlk Yüzleşme: Kocatepe Camisi
Soğuk Savaş’ın Zirvesi ve Sonu
Yeni Bir Biçim Arayışı
Çoğulculuğun Sınırları
Nostaljinin Ötesinde Taklit: İdeolojik Simulakrum
Gündelik Hayatın İslamileştirilmesi
Eri(t)me Potası Olarak Cami

2 Yeni İslamcı İskân: Konut ve Öznellik İnşası

Türkiye’de Konutun Siyasal İktisadı
Varoşun Kentsel Ekolojisi
İslamcı Bir Banliyö İnşa Etmek: Başakşehir
İslamcı Banliyöde Sınıf Ayrımı
Gecekonduların Tasfiyesi: ve Geriye Kalan
Bir Minare Tarlası: Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi
Yeniden İskânın Sonuçları
Mülkiyet 124, Ölçek 125, İşletme Yoluyla Denetim 127, Dindarlığı
Yaymak 129, TOKİ’yi Bağlamsallaştırmak

İslamcı Yerleşim ve Huzursuzlukları

3 Yeni İslamcılığın Kentsel Devriminden
Kentselin Devrimine: Kamusal Mekân
ve Direniş Mimarileri

Yeni İslamcılık Karşıtı Muhalefeti Haritalamak
Milliyetçi Muhalefet 149, Sekülarist Muhalefet 150,
Çevreci Muhalefet 152, Kentsel Mega Projelere Muhalefet
153, Emek Hareketi 155, Kentsel Dönüşüme Muhalefet

Cumhuriyetçi Kamusal Mekânın Çözümlemesi
Kızılay Meydanı ve Tekel Kampı
Taksim Meydanı, Yeni İslamcılık
ve Banal Siyasallaştırma
(Kamusal) Mekân Üretimi Olarak İşgal
Karşılaşmalara İmkân Sağlayan Bir Boşluk Olarak
Kamusal Mekân 178, Siyasal Kampın Biyopolitikası 180,
Direniş Mimarisi 185

İşgalin Ötesi
Gezi’nin Artçı Etkileri 193, Gezi’nin Ardından Milleti
Örgütlemek

4 Ulusalın İnşası: Milletin Kamusal Mimarisi

Canlandırmacılık Üstüne Çeşitlemeler:
Ulusal Mimariyi Yeniden İcat Etmek
Osmanlı-Selçuklu Üslubunun Alımlanması
Post-Ulusal Neoklasisizm

Milletin Evi
Cumhuriyet Ankarası’nın Siyasal Topografyasını Yeniden
Biçimlendirmek 232, Vaziyet Planı: Kamusal Mekânı
Yeniden Tanımlamak 237, Yerleşkenin Mimarisi:
Osmanlı-Selçuklu Üslubuna Yeni Bir Sentez 243, Planlar:
İktidar İnşasının Mekânsal Pratikleri 249, Kamu Mimarisi
Üstünden Mücadele: Ritüele Karşı Direniş 252

Sonsöz
Kaynakça
Dizin
 
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 11-14

Ankara'ya ilk kez 1993’ün sonlarında, mimarlık öğrenimime başlamak üzere geldim. Bundan sadece birkaç ay sonra, büyükşehir belediyesi ilk defa İslamcı bir yönetime geçti. Dolayısıyla kentte bundan sonra gerçekleşen tedrici dönüşümleri ilk elden gözlemleme ve deneyimleme imkânım oldu. Bir yandan, bizlere mimarlık fakültesinde ne kadar kıymetli olduğu öğretilen cumhuriyet başkentinin yapılı çevresine yönelik yıkıcı müdahaleleri gözlemliyordum. Bir yandan da kent merkezinde öğrenci yaşantısının önemli bir boyutunu oluşturan boş zaman faaliyetlerine evsahipliği yapan mekânların azalışını deneyimliyordum. Belediyenin politikalarından ne kadar rahatsızlık duyduğumu, bu konu üstüne sık sık düşündüğümü hatırlıyorum: Bu müdahaleler ne ölçüde belediye yönetiminin İslamcı karakterinin neticesiydi?

Ankara’ya, başka yerlerde geçirdiğim yılların ardından 2009’da tekrar geldim. Aradan geçen yıllar boyunca yapılan tüm seçimleri kazandığı...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Yağız Alp Tangün, "Yeni Türkiye’de politikanın mekânsal kullanım kılavuzu", K24, 24 Ekim 2019

Mekân, içinde yaşayıp üstünde dolaşıyor olmamıza karşın gündelik hayata sinmiş siyaset bağlantısını çoğu zaman kaçırdığımız önemli bir başlangıç noktası aslında. Geriye çekilip biraz daha gözlerimizi kısıp mekân ve siyaset arasındaki güçlü ilişkiyi netleştirmek üzere bir yandan toplumsal yaşamın nasıl düzenlendiğini hayal etmeye başlayabiliriz. Toplu konutlar, hastaneler, sokaklar, adliye sarayları, camiler, havaalanları, meydanlar salt teknik çizimlerin uygulamaları değildir; özellikle kamusal mekânlar tarihe ve kültürel değerlere referanslı çeşitli sembollerle kuşatılan temsil kapasitesi yüksek mekânlardır.

Mekânın hem büyüleyici gücü hem de toplumsal düzenlemeyi ve denetimi sağlayan işlevi pekâlâ onu inşa eden siyasetin mekânsallığıyla birlikte düşünülebilir. Bülent Batuman’ın, Şahika Tokel çevirisiyle Metis Yayınları’ndan çıkan Milletin Mimarisi isimli çalış...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X