ISBN13 979-975-342-201-6
13x19,5 cm, 168 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
LİSTE DIŞI
BASILMAYACAK
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Bengi Akbulut, Fikret Adaman, Umut Kocagöz
Herkesin Herkes İçin
Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji
1. Basım
Liste Fiyatı: 232.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Jean Leca
Uluslar ve Milliyetçilikler
Özgün adı: Nations et Nationalismes
Çeviri: Siren İdemen
Yayıma Hazırlayan: İ. Kaya Şahin
Kapak Resmi: İsmet Doğan
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Eylül 1998

Uluslar ve Milliyetçilikler üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, ulus-devletin tarihi, yurttaşlık ve milliyetçilik kavramları, demokrasiyle ulus arasındaki ilişki tartışılıyor. İkinci bölümde ise milliyetçiliğin çeşitli ülkelerde aldığı biçimlere, neden olduğu çatışma ve savaşlara dair örnek öyküler anlatılıyor. Özellikle üçüncü dünya ülkelerine eğilinerek, bir dışlama ve meşrulaştırma aracı olarak milliyetçiliğin nasıl ortaya çıktığı ve işlediği araştırılıyor.

Uluslar ve Milliyetçilikler 1980'lerde giderek tırmanan milliyetçi dalganın ardından yazılmış bir kitap. Bu nedenle, milliyetçilik literatüründe henüz geniş biçimde yer almamış, çoğunlukla birer gazete haberi olarak okunan olguları süregiden tartışmaların odağına yerleştirmek gibi bir üstünlüğe sahip...

İÇİNDEKİLER
Önsöz, Serge Cordellier

Ulusu ve Milliyetçiliği Düşünmek
Neden Söz Ediyoruz?, Jean Leca
Ulus-Devlet: Bir Modelin Tarihi, Yves Santamaria
Milliyetçilik ve İdeolojik Kataliz, Gil Delannoi
Ulus ve Yurttaşlık: Hem Rakip Hem Ortak, Catherine Wihtol De Wenden
Ulus ve Demokrasi Doğal Bir Çift mi?, Yves Lacoste
Bazı Ulus Teorileri, Christophe Jaffrelot

Görünümler ve Temsiller
Kendi Kaderini Tayin Etmenin Çelişkileri, Joseph Krulic
Afrika'da Etnik Yapı ve Kimlik, Jean-Loup Amselle
Bolivar, Marti, Castro..., Hubert Gourdon
Arap Ulusal Mitini Sorgularken, Mohammed Harbi
Hırvatlar, Bosnalı "Müslümanlar" ve Sırplar'ın Ulus-Devlet Kavrayışı, Joseph Krulic
Burundi ve Rvanda, André Guichaoua
Güney Kafkasya, Charles Urjewicz
Milliyetçilik ve Anti-Milliyetçilik, Pierre-André Taguieff
Japonya: Feodal Çağa Uzanan Bir Ulusal Bilinç, Richard Dubreuil
Güney Afrika, Alfred Bosch

Ekler
"Azınlıkların Ulusu" ve Devletsiz Halklar, Hannah Arendt
Uluslararası Hukuk, Devletler Hukuku, Halklar Hukuku, Monique Chemillier-Gendreau
Etni ve Kabile: Her Kapıyı Açan Kavramlar, Jean-Loup Amselle
"Etnik Temizlik", Michel Roux
Amerikan Ulusunun Kuruluşu, Elise Marienstras
Sovyet Rejiminin Milliyetler Politikası
Fransız Devrimi ve Ulusun Ortaya Çıkışı, Jean-Yves Guiomar
Arap Milliyetçiliği Üzerine, Sati Al-Husri: Arapçılık Nedir?
Ahmad Lutfi Al-Sayyid: "Bizim Mısırımız"
Militan Hinduizm, Christophe Jaffrelot
Marksizm ve Ulusal Sorun, Claudie Weill

Kaynakça
Yazarlar Hakkında
OKUMA PARÇASI

Serge Cordellier, Önsöz, s. 7-8

Şu ulus fikrinin ne garip bir kaderi var! Bu kavram ilerleme ve özgürleşme değerleriyle, egemenlik arayışlarıyla ilişkili olarak 19. yüzyılın siyasal tartışmalarının merkezinde yer aldı. Bağımsızlıkla sonuçlanan ve sömürge yönetimine son veren kurtuluş hareketlerine rehberlik etti. Ama bugün olumsuz bir anlam atfediliyor ulusa; indirgemeci bir yaklaşımla, milliyetçi ideolojinin aşırı bir biçimi olarak görülüyor. "Soğuk savaş" sonrasının "etnik temizlik" görünümü alan çatışmalarının (Kafkaslar, Bosna...) sorumlusu ilan ediliyor. Milliyetçilik ise, bazıları tarafından "kimlik temelli bir içe kapanma" diye adlandırılan, İslamcılığın yükselişini, Rvanda'daki soykırımın sorumlusu olan etnik gerilimi açıklayan olgunun özel bir biçimi olarak tanımlanıyor.

Ancak, gerçekler bu kadar basit mi?

Genel bir jeopolitik ve ideolojik yeniden oluşum hareketinin damgasını vurduğu bu yüzyıl sonunda, "milliyetçilik" çok farklı yerlerden kaynaklanan g...

Devamını görmek için bkz.

Jean Leca, "Neden Söz Ediyoruz?", s. 11-19

Bu makalede genel, bütünlüklü bir fikir oluşturmaktan fazla uzaklaşmamaya gayret göstererek, üzerinde uzlaşmaya varılmış tanımlarla yetineceğiz. Temel önvarsayım bu tanımların, modern siyasetin kavram ve değerler sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğudur: "Ulus kelimesi ve kavramı tamamen siyasi ve felsefi bireyciliğin alanına aittir; gerçek yaşamda sadece modern demokraside önem kazanır" [L. von Mises, 1983: 9]. "Milliyetçilik, psikolojik olarak modern toplumlara has özelliklere sıkı sıkıya bağlıdır ... Milliyetçilik, egemenliğin kültürel duyarlılığıdır ve ulus-devletin sınırları içinde idari gücün koordinasyonuyla atbaşı gider" [Giddens]. "Milliyetçilik, modern dünyaya özgü devlet ve toplum ayrımına verilen özel bir yanıttır. Bu ayrımı yıkmayı amaçlar" [Breuilly].

Yurttaşlık ve Milliyetçiliğin Karmaşık Birlikteliği

Yurttaşlık iki ana özellik içerir. Bu, yurttaşı egemene bağlayan "karşılıklı yükümlülük...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X