ISBN13 978-605-316-322-0
13x19,5 cm, 368 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 275.00 TL
İndirimli fiyatı: 220.00 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Engin Geçtan
Hayat
21. Basım
Liste Fiyatı: 148.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek
İki Kilise Arasında Binamaz
Karamanlıca Edebiyatta Dil, Kimlik ve Yeniden-Yazım
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Deseni: Emine Bora
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Mayıs 2024

İki Kilise Arasında Binamaz, iki arada bir derede duran, ulusal edebiyat tasniflerine kolayca sığdırılamayan, “Karamanlıca” diye de bilinen Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe edebiyat üstünde duran, özellikle de bu edebiyatın en tanınmış eseri Temaşa-i Dünya’ya odaklanan bir inceleme. Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, özellikle İç Anadolu’da yaşayan ve kendilerini Türkçe konuşan Rumlar olarak tanımlayan Hıristiyan Ortodoksların edebiyatını kültürel açıdan olduğu kadar karşılaştırmalı edebiyat açısından da yakın okumaya tabi tutuyor. Tanzimat sonrası Osmanlı dünyası ve Yunan aydınlanmasındaki kültür ve özellikle dil tartışmalarının bağlamına yerleştirilen Temaşa-i Dünya’yı, kaynağı olduğu kabul edilen, Yunan edebiyatının ilk romanlarından olan Polipathis’le, ayrıca pikaresk romanın öncü örnekleriyle birlikte ele alıyor.

Karşılaştırmalı edebiyat ve ulusal edebiyatların tarihinin yanı sıra ulusal kimliklerin oluşumu, kuruluşu, sınırları ve sorunlarıyla ilgilenen okurlarımızın zevkle okuyacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Önsöz

Giriş

I. Bir İmparatorluk Edebiyatı: Karamanlıca Edebi Üretim
ve Evangelinos Misailidis


Karamanlıca Edebi Üretim
Osmanlı Çeviri Edebiyatında Bir Öncü: Anatoli Tefrikaları
1888-99 Döneminde Yayımlananlar
Dil ile Din Arasında “Türkçe Konuşan Anadolulu
Ortodoks” Kimliği
Karamanlıca Edebi Üretimde Evangelinos Misailidis’in Yeri

II. Temaşa-i Dünya ve Polipathis:
İki Benzer Anlatı, İki Farklı Edebi Proje


İki Önsöz: “Roman” mı, Mithistorie mi
yoksa “Halât-ı Hikâye” mi?
Farklılaşan Anlatıbilimsel Öğeler: Olay Örgüsü, Zaman,
Mekân ve Kapanış

III. Temaşa-i Dünya’da Anlamsal Dönüştürme

Kimlik: “İki Kilise Arasında Kalmış Binamaz” Olmak
Anadolululuk: Atik Yunanların “Hafidleri” Olmak
“Karamanlılık”: Hem O Hem Öteki Olmak
Din ve Kimlik: Hem Dindar Hem Kilise Muhalifi Olmak
Yunan Bağımsızlığına Karşı “Tanzimatçı” Olmak
Osmanlı’da Rum, Helen ya da Grek Olmak

Temaşa-i Dünya’da Zaman, Mekân ve Kapanış
Zaman: Geciktirilen “Vaka-yı Hayriye”
Mekân: “Bizim Anadolu”
Tek Son, Çoklu Kapanış

IV. Temaşa-i Dünya’da Yazınsal Dönüştürme

Katharevusa-Dimotiki Tartışmaları Arasında Karamanlıca
Hem Dimotiki Hem Türkçe Olarak Karamanlıca:
“İki Kere Yabancı”
“Adi/Açık/Yavan/Alessevi”: Anatol Lisanı Olarak Karamanlıca
“Adi/Avam Lisan” Olarak Türkçe: Osmanlıcadaki Dil Tartışmaları
Okurlar: “Rağbetlü Kir”ler, “Hayırhah ve İtibarlu Müşteriler”

Geleneksel Anlatı Unsurları: Şirazeden Çıkmak
Anlatısal Sapmalar: “Bu Babda Hatırıma Bir Fıkra Geldi…”
Açıklayıcı Sapmalar: “Gelelim Piç Çocuklar Maddesine…”
Gömülü Sapmalar: İç İçe Hikâyeler Beyanında

V. Temaşa-i Dünya’da Türsel Çeşitlilik
İspanya’dan İstanbul’a: “Karamanlı” Picaro Favini
Hazine-i Ara-i Müstakime-i Mesihiye, Gerosthatis,
Genovefa Hikâyesi ve Diğerleri

Sonuç

Ekler
Notlar
Kaynakça


 
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 13-14

Son yıllarda yapılan eleştirel çalışmalar Türk edebiyatı tarihlerinde genellikle “Modern Türk Edebiyatı”nın başlangıcı olarak nitelendirilen ve “Tanzimat Dönemi Edebiyatı” (1840-1890) olarak adlandırılan dönemin farklı “millet”lerin, farklı toplulukların, cemaatlerin, çeşitli dil ve alfabelerde, çoğu zaman benzer kaygılarla ve benzer projelerle ürettikleri edebiyatların bir bileşeni olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmaların ışığında açılan bu yeni alan, tekçi bir söylemle inşa edilen ulusal edebiyat paradigmasının körleştirdiği arada kalmış edebiyatları, edebiyatçıları, söylemleri gün yüzüne çıkarmakla birlikte söz konusu çok-dilli, çok-alfabeli ve çok-etnili edebiyatların ele alınması için yeni kavramsallaştırmalara duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Ulusal edebiyatın etnisite ve din temelli yaklaşımından farklı olarak genellikle dil üzerinden şekillenen bu bakış açısında, belki de alanın yeni olması dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu içerisinde fark...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X