ISBN13 978-605-316-304-6
13x19,5 cm, 320 s.
İçindekiler
Okuma Parçası
Eleştiriler Görüşler
Liste fiyatı: 224.00 TL
İndirimli fiyatı: 179.20 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Andrey Platonov
Muhteşem Vahşi Dünya
3. Basım
Liste Fiyatı: 140.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Hazırlayanlar: Can Cemgil, Ömer Turan
Kapitalizm ve Demokrasi
Bir Zıtlığın Anatomisi
Katkılar: Ahmet Bekmen, Burak Özçetin, Can Cemgil, Cemil Boyraz, Duygu Türk, Elif S. Uyar, Evren Hoşgör, M. Nuri Durmaz, Ömer Turan, Özge Yaka, Pınar Bedirhanoğlu, Ümit Akçay
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Aralık 2023

Bu kitap, on dokuzuncu yüzyılda Marx’ın yazdıklarından başlayarak yirminci yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir zaman dilimi içerisinde kapitalizm ve demokrasi arasındaki ilişkiyi bir zıtlık olarak yorumlamış toplam on bir düşünürün çözümlemelerini inceliyor. Her bölüm bir düşünüre odaklanıyor. Başka bir ifadeyle, okurlar kitabın her bölümünde kapitalizm ve demokrasi arasındaki zıtlığa dair farklı bir çerçeve, farklı bir yorum bulacaklar. Sonsöz’de ise, kapitalizm ve demokrasi ilişkisi hakkında, mevcut küresel ekonomik konjonktür üzerinden bir ufuk turu karşımıza çıkıyor.

Bu kitabı derlemekteki ana amacımız, en uç biçimlerinde kapitalizm ile demokrasiyi özdeş gösteren hâkim küresel ideolojinin bir eleştirisini sunmak. Dolayısıyla kitabın, kapitalizm ile demokrasinin tarihsel ve kavramsal olarak nasıl ilişkilendiğine dair bir döküm sunarken, özdeşlik bir yana karşımızda birbirini dışlayan iki sosyal gerçeklik olduğunu göstermeye yönelik çabalara da katkı sağlamasını umuyoruz.

–– Can Cemgil ve Ömer Turan

İÇİNDEKİLER
Giriş

Demokrasi Fikrini Kapitalist Çerçeveden
Kurtarmak
Can Cemgil ve Ömer Turan

“Gerçek Demokrasi”nin Savunucusu
Olarak Karl Marx
M. Nuri Durmaz

Gramsci: Mussolini’nin Hapishanesinde
Kapitalizm ve Demokrasi Üzerine Düşünmek
Ahmet Bekmen

Nicos Poulantzas: Demokrasinin Bitmeyen Krizi
Cemil Boyraz

Bob Jessop’da Devlet, Demokrasi ve Kapitalizm
Evren Hoşgör

Bireyin ve Özerkliğin Tasfiyesi:
Adorno’nun Düşüncesinde Kapitalizm
ve Demokrasi İlişkisi
Burak Özçetin

“Ortadan Kaldırılamaz Gerilim”:
Habermas’ın Toplumsal Kuramında
Kapitalizm ve Demokrasi Arasındaki İlişki
Ömer Turan

Kapitalizm-Demokrasi İlişkisini
Simon Clarke’ın Marksist Devlet Kuramı
Üzerinden Düşünmek
Pınar Bedirhanoğlu

Kapitalist İktidarın Oligarşik Niteliği:
Ellen Meiksins Wood’un Siyasi Marksizminde
Kapitalizm-Demokrasi Karşıtlığı
Can Cemgil

Jacques Rancière: Demokrasinin Tekilliği
Duygu Türk

David Graeber: Borç, Şiddet
ve Demokrasinin İmkânı
Elif S. Uyar

Nancy Fraser: Feminizm, Adalet
ve Yamyam Kapitalizm
Özge Yaka

Sonsöz
Günümüzde Kapitalizm ve Demokrasinin
Ayrışma Dinamikleri ve Çatallanan Yollar
Ümit Akçay

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar
Dizin
OKUMA PARÇASI

Giriş: Demokrasi Fikrini Kapitalist Çerçeveden Kurtarmak, Can Cemgil ve Ömer Turan, s. 9-12

Rahatlıkla küresel kapitalizmin “resmi” sözcüsü olarak değerlendirebileceğimiz Financial Times gazetesinin ekonomi baş editörü Martin Wolf (2023), bu yılın başında yayımlanan The Crisis of Democratic Capitalism (Demokratik Kapitalizmin Krizi) adlı kitabında ve “Saving Democratic Capitalism” (Demokratik Kapitalizmi Kurtarmak) başlıklı podcast serisinde kapitalizmin demokrasiyi nasıl aşındırdığını tartışıyor. Demokrasinin tanımlayıcı unsurlarından olan halkın yönetimde asıl söz sahibi olması ilkesinin kapitalizmin temel ilkeleriyle uyuşmadığından hareketle, bugün gelinen noktada aralarındaki dengenin bozulduğunu ve liberal demokrasi ile küresel kapitalizmin meşruiyetini yitirdiğini tespit ediyor. Wolf elbette bu tespitinde yalnız değil. Örneğin sosyal demokrat Wolfgang Streeck de (2014, 2016, 2017) Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kapital...

Devamını görmek için bkz.
ELEŞTİRİLER GÖRÜŞLER

Ümit Akçay, “Demokrasi, yatırımlar ve kapitalizm”, Gazete Duvar, 21 Aralık 2023

Yabancı sermaye ve ülkedeki siyasi rejimin niteliği arasındaki ilişkiye dair belirli bir liberal kabul, uzun süredir muhalif yorumcuların ya da Altılı Masa ile somutlaşan partilerin, iktidarı eleştirirken kurduğu temel argümanlardan biri için zemin oluşturdu: ‘AKP iktidarda kaldıkça yatırımcı gelmez’. Bunun çeşitli dönemlerde değişen versiyonları oluyor. Örneğin Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki gerginlik sırasında ‘hukuk olmazsa yatırım gelmez’ denebiliyor. Ya da ifade hürriyeti ile ilgili bir sorun olduğunda ‘demokrasi olmadan yatırım gelmez’ argümanı hemen tedavüle sokuluyor. Benzer şekilde 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal döneminde ‘OHAL varsa yatırım gelmez’ deniyordu. Dönem dönem gelmeyeceği söylenen yatırımın içeriği de değişiyor. Bazen, doğrudan yatırımlar gelmez denilirken, kimi zaman sıcak para da gelmez denebiliyor. Bu argüma...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X