ISBN13 978-605-316-223-0
13,5x21,5 cm, 448 s.
Yazar Hakkında
İçindekiler
Okuma Parçası
Liste fiyatı: 316.00 TL
İndirimli fiyatı: 252.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANIAYIN ARMAĞANI
Murathan Mungan
Aile Albümü
Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle
1. Basım
Liste Fiyatı: 176.00 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Allan Megill
Aşırılığın Peygamberleri
Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida
Özgün adı: Prophets of Extremity
Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida
Çeviri: Tuncay Birkan
Yayıma Hazırlayan: Özde Duygu Gürkan
Kapak Tasarımı: Emine Bora, Semih Sökmen
Kitabın Baskıları:
Metis Yayınları’nda 1. Basım: Mart 2021
2. Basım: Eylül 2022

Batı tarihinde birkaç düşünür aşkın ve zorlayıcı kültürel vizyonlar ortaya koymuştur. Bu vizyonlar önceki düşüncelerden kopmaları açısından aşkın, kendilerinden sonra gelen düşünürleri onları büyük bir ciddiyetle ele almaya itmeleri açısından zorlayıcıdırlar. Bu tür vizyonları dile getiren düşünürlere yerinde bir nitelemeyle gündem belirleyiciler adı verilir: Onlar kendilerini takip edenler için düşünsel önceliklerin sırasını belirlerler. Yeni bir şey keşfetme umuduyla sınırda yaşarlar.

Nietzsche’den Heidegger, Foucault ve Derrida’ya uzanan çizgi, bence, kendine özgü bir bütünlüğe sahiptir; Batı’nın yakın dönemdeki düşünce tarihinin önemli bir kısmını anlamamıza yardımcı olan bir bütünlüktür bu. Nietzsche’yle birlikte bir şey biter ve yeni bir şey başlar; Derrida’yla birlikteyse bu yeni başlangıç sona eriyormuş gibi görünmektedir. Dahası, bu çizgi ile düşünce tarihimizdeki gittikçe daha fazla kabul gören diğer gerçeklikler arasında bir dizi ilginç bağlantı vardır. Geçmişe baktığımızda, bu çizgi Aydınlanma’nın “başarısızlığı” diye adlandırılagelen şeyle bağlantılıdır.

Bugüne baktığımızda ise bu çizgi 20. yüzyıl sonunda yaşayan birçok sanatçı ve entelektüelin hâlâ benimsediği birçok varsayımla bağlantılıdır. Modernizmin ve postmodernizmin varsayımları en güçlü ve tutarlı biçimde burada ele aldığımız düşünürler tarafından dile getirilir. Onlarda dile getirildikleri biçimiyle bu varsayımları incelemek, hâlâ yürürlükte olan görüşleri incelemek demektir. Bu düşünürleri eleştirirken, dolaylı olarak kendimizi eleştiriyoruz.

—Allan Megill

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Kısaltmalar

Sunuş
Estetizm
Romantizm
Kant
Schiller, Schelling
Birlik ve Kriz
Gadamer ve Estetizm

Birinci Kitap
Estet Olarak Friedrich Nietzsche

1. Nietzsche ve Estetik

Kriz
Estetiğin Merkeziliği
Apollon ve Dionysos
Son Yazılarda Estetik Boyut
“Doğruluk ve Yalan Üstüne”
Teoriye Karşı
Mantığın Maskesinin Düşürülmesi
Böyle Buyurdu Zerdüşt

2. Nietzsche ve Mit
“Pozitivist” Nietzsche
Mit ve Kültür
Mitin Geri Alınması
Gelecek Mitosu
Yorum Sorunu
Sanat ve Yorum
Dil
Mit

İkinci Kitap
Martin Heidegger ve Nostalji İdealizmi

3. Heidegger ve Kriz

Kriz Fikri
Heidegger’de Kriz ve Nostalji
Varlık ve Zaman’da Nostalji
Varlık ve Zaman’da Kriz
Siyasi Metinler
İsteme’den Beklemeye: Teknoloji

4. Heidegger’in Estetizmi
İdealizm ve Tarih
Denken Nedir?
Sanatın Doğruluk Değeri
Sanat ve Dil
Dil ve Şiir
Ayrıcalıklı Metinler
Öznellik ve İçgörü

Üçüncü Kitap
Michel Foucault ve Söylemin Eylemciliği

5. Foucault ve Yapısalcılık

Entelektüel Ortam
Tarih ve Kriz
Foucault’nun İlerleyişi: Fenomenoloji
Fenomenolojinin Ötesinde: Gösterge Yapısalcılığı
Yapı Yapısalcılığı: Batı Metafiziği

6. Yapısalcılığın Ötesinde
Derinlik ve Yorum
Yöntem Parodisi
Soykütük
Söylem
İktidar
İktidar ve Söylem
Seks, Cinsellik ve Beden

Dördüncü Kitap
Jacques Derrida’nın Anlamı Üzerine

7. Krizin Yapıbozumu

Niçin Derrida?
Dört Düşünür: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Hegel
Dördün Hâkimiyeti
Postmodern Paris: Felsefe
Postmodern Paris: Edebiyat
Yazının Yazgısı
Kurmaca Olmak ve Kriz
Kriz ve Gelenek

8. Sanatın Yapıbozumu
Levinas ve “Başka” Sorunu
Yunan-Yahudi-Yahudi-Yunan
Jabès ve Yazı
Freud, Modernizm, Postmodernizm
Freud ve Yorum
Freud, Derrida
Kant’ın Yapıbozuma Uğratılması

Sonuç
Metinler Üzerine Bir Not
Dizin
OKUMA PARÇASI

Önsöz, s. 13-17

Bu kitapta dört düşünüre dair bir yorum sunuyorum: Nietzsche, Heidegger, Foucault ve Derrida. Bu düşünürleri daha geniş bir bağlama, 20. yüzyıl düşünce ve sanatının en özgün ve yaratıcı yönlerinin büyük kısmının kaynağı olmuş olan kriz-odaklı modernizm ve postmodernizm bağlamına yerleştirmeye çalışıyorum. Aslında, bunun her sayfada bariz bir biçimde görüldüğü söylenemeyecekse de, modernizm ve postmodernizm hakkında bir kitap bu.

Heidegger’le Gadamer’in açıkça gösterdikleri gibi, yorumlama önyargıyı gerektirir: Yorumcunun yorumlanacak malzemeye dair bir “ön-kavrayış”a sahip olmasını gerektirir. Önyargı kaçınılmaz olduğuna göre, yorumcuya düşen görev kendi önyargılarını ortadan kaldırmak değil, onları açıkça belirtmektir. Bu önsözü tamamlanmış bir yorumun perspektifinden yazarken, okurlara malzemeye ilişkin ön-kavrayışımdan ne öğrenmiş olduğumu göstererek kapatmak istiyorum yorumbilgisel döngüyü. Uzun lafın kısası, okurun daha en ba...

Devamını görmek için bkz.
 
 

Kişisel Veri Politikası
Aydınlatma Metni
Üye Aydınlatma Metni
Çerez Politikası


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2024. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova

İnternet sitemizi kullanırken deneyiminizi iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
X