13x19 cm, 228 s.
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
 

Giriş, s. 7-12

Bu kitap, bir avuç insanın kararlılığıyla başlayıp 3 milyondan fazla üyesiyle uluslararası bir kuruluşa dönüşen, ilgiye değer bir örgütün, en kapsamlı öyküsüdür.

Greenpeace (Yeşil Barış), ilk eylemi için harap bir tekne kiralamıştı; oysa şimdi, okyanus aşan gemilerden nehir teknelerine kadar, gelişmiş bir filoya sahip. Bir nükleer denemeye karşı çıkarak başladı faaliyete, sonra kampanyalarının kapsamını giderek genişletti, birçok soruna el attı: toksik atıklar, asit yağmuru, kanguru kıyımı, denizlerde nükleer silahlar, balina avcılığı, okyanuslarda kirlenme ve doğal çevreye yönelik tehditlerin çoğalmasıyla birlikte çeşitlenen daha niceleri... Batı dünyasında artık sağlam bir yer edinmiş olan Greenpeace, şimdi Güney Amerika'da üsler oluşturmakla meşgul, bir yandan da Sovyet Bloku'na yöneliyor. Hatta Antartika'da da küçük bir araştırma istasyonu var.

Son on beş yıl içinde sadece Greenpeace değil, onun faaliyet alanı olan dünyanın kendisi de değişti. Evvelce sözü bile edilmeyen ekolojik konular, günümüzün merkezi sorunları haline geldi; hem ulusal hem de uluslararası gündemlerde en üst sıralardalar artık, kamuoyunun en çok ilgilendiği konulardan birini oluşturuyorlar.

Berrak, derli toplu bir öykü değil Greenpeace'inki. Bazen serilip yatıyor, bazen kıvrılıyor, sallanıyor ve sanki onu kapsamaya ya da tanımlamaya yönelen çabaları boşa çıkarmak istermişçesine, her yönde genişliyor. Bizler kitap üzerinde çalışırken, sürekli yeni haberler gelmekteydi. Yani burada, öykünün sonu anlatılmış değil. Tarihte rol oynayan kuvvetleri giderek daha yakından tanıyacağız ve taze gelişmeler eski olaylara eklendikçe, kitaba yeni bölümler yazmak gerekecek.

Bu kitaptaki amacımız, kamuoyunun bakışlarına en çok çevrilmiş yönüyle Greenpeace faaliyetlerinin bir dökümünü sunmaktan ibaret. Yani örgütün tanınmasında en büyük pay sahibi olan "doğrudan eylem"i tanıtmak. Doğrudan eylem, Greenpeace'i diğer çevreci gruplardan her zaman farklılaştıran, tüm dünya basını ve televizyonlarında geniş yankılar uyandırmasını sağlayan bir anlayıştır.

Bu anlayış, Greenpeace'in çalışmalarında odak noktası oluşturmaya devam ediyor. Doğrudan eylemin önemini aynen koruduğu açıkça belirtilmelidir, çünkü son zamanlarda yayın organlarında, Greenpeace'in böylesi taktiklere sırt çevirdiği, giderek eski radikal kimliğinden uzaklaşıp daha bürokratik, yumuşak bir kuruluşa dönüştüğü, bir klişe halinde yinelenmektedir. Bunun doğru olmadığı kolayca gösterilebilir; doğrudan eylemler, sayıları tırmanarak sürmektedir. İşin doğrusu, bu tür eylemlerin son yıllarda gelişmiş lobicilik çalışmaları ve bilimsel araştırmalarla desteklendiğidir. Bunlar, örgütün değişim için yaptığı çarpıcı çağrılara güç katmıştır. Greenpeace'in, kendisi şiddetle karşılaşsa bile, şiddet içermeyen taktikleri ısrarla sürdürmesi, örgütün kültürel kökenlerini yansıttığı gibi, onun 20. yüzyıldaki toplumsal değişime yönelen diğer büyük hareketlerle olan bağlarını da ortaya koyar.

Rainbow Warrior'ın bombalanması örgütün konumunda bir dönüşüme yol açmış, tüm dünyada manşetlere çıkarak duyulmasını sağlamıştı. Böylece herkes Greenpeace'i kuşatan karşıt güçlerden de haberdar oldu. Her zaman tehlikeyle yüz yüze çalışan Greenpeace, yine o ince yeşil hat üzerinde ilerliyor. Hem dünyayı kavrayışımızı hem de gidişatın yönünü kökünden dönüştürme çabasında. Mesajı sade ve güçlü: berrak sular, temiz hava ve güvenli bir gelecek herkesin hakkıdır.

Greenpeace bizi, dünyayı bölünemez bir bütün olarak görmeye, yeryüzü üzerinde yaşamı kutsal saymaya, ulusal sınırların doğa manzarasını bozan yanlış bölünmeler olduğunu kavramaya ve ayağa kalkıp "artık yeter" demeye yöneltiyor. Doğal dünyayla onu yok etmek isteyen güçlerin arasına girerek, hepimiz için mücadele ediyor.

İnsanların oluşturduğu her örgüt gibi Greenpeace'in de kusur ve zaafları vardır. Yine de daha iyinin uğruna, çoğu kez kişisel güvenliği bir kenara bırakarak özveriyle yürüttüğü eylemler bütünü gerçekten etkileyicidir. Nükleer denemelerin sınırlandırılması, yabanıl yaşamın korunması ve gezegenimizin dokusuna verilen zarar konusunda dünyanın uyarılması bakımından Greenpeace'in katkısı büyük olmuştur.

Greenpeace iyiye yönelmiş bir kuvvettir; bir umudun, bizi saran çevre sorunlarına çözüm bulabileceğimiz umudunun kuvvetidir. Eyleme geçmekle, değişimin olanaklı olduğunu göstermiştir bize. Ve tabii, kaçınılmazcasına gerekli olduğunu da...

 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova