ISBN13 978-605-316-204-9
13x19,5 cm, 376 s.
Liste fiyatı: 48.50 TL
İndirimli fiyatı: 38.80 TL
İndirim oranı: %20
Bu kitabı arkadaşına tavsiye et
AYIN ARMAĞANI KİTABIAYIN ARMAĞANI KİTABI
Son Akşam Yemeği
1. Basım
Liste Fiyatı: 19.50 TL yerine armağan
Diğer kampanyalar için
 
Cinsel Normalliğin Kuruluşu
Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları
Yayıma Hazırlayan: Savaş Kılıç, Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kapak İllüstrasyonu: George Barbier
Kitabın Baskıları:
1. Basım: Ekim 2020

Osmanlı döneminde cinsel yaşamın bugünkünden farklı olduğunu biliriz. Okuduğumuz metinler, karşımıza çıkan imgeler, üstü örtülmek, inkâr ya da “tevil” edilmek istense de bir başkalık olduğunu sezdirir bize. Tarihi bilmenin ilk yararı geçmişin şimdiki gibi olmadığını fark etmemizdir elbette, ama bir başka bakımdan da yararlanırız tarihten: Kanıksadığımız, doğal saydığımız “bugün”ün nasıl şekillendiğini, şimdi’ye nasıl vardığımızı anlarız; bu da şimdi’ye yakıştırdığımız mutlaklığı sarsar. Queer teoride heteroseksüel cinselliğin normal kabul edilmesi süreci üzerine üretilen zengin literatür ve tartışmaların eşliğinde Ezgi Sarıtaş, basmakalıp fikirlerden ve okuma stratejilerinden olabildiğince uzak durarak, düşünmeyi ve nesnesini ciddiye alarak, yani anlamayı ön plana koyarak cinsel modernleşmenin izini sürüyor; edebiyata olduğu kadar hatırat, popüler cinsellik ve tıp metinlerine bakıyor: Geçmişteki normalin ne olduğunu, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde o normalin nasıl değiştiğini, bugün normal saydığımızın nasıl oluştuğunu ve sürecin içerdiği tutarsızlıkları, istikrarsızlıkları ve çizilen zikzakları araştırıyor.

Queer teoriyle olduğu kadar modernleşme, tarih ve felsefeyle ilgilenen okurlarımızın da zevkle okuyacağına inanıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Sunuş ve Teşekkür

Giriş
II. Kitabın Yapısı
II. Metodolojik Yaklaşım

Birinci Bölüm
Erkek Homoerotizminin Marjinalleşme Süreci
III. Erkek Homoerotizminden Utanma ve Tarihsel Dönüşüm
III. Tasavvufi Aşk ve Homoerotizm
III. Homoerotizmle Süreklilik İçindeki Erkek Homososyalliğinin Dönüşümü
III.I. Erkekler Arası Hiyerarşinin Erotizasyonu
III.I.I. Usta-Çırak İlişkisi
III.II. Kentli Homoerotik Alt-Kültür
III.II.I. Erkek Homoerotizminin Kurucu Öğesi Olarak Homososyalleşme Mekânları
III.II.I.I. Meyhane
III.II.I.II. Kahvehane
III.II.I.III. Hamam
III.II.I.IV. Homososyal Mekânlar ve Seks Ticareti
IV. Edebiyat Alanındaki Dönüşümler
IV.I. On Dokuz ve Yirminci Yüzyıllarda Klasik Osmanlı Edebiyatı Tartışmaları

İkinci Bölüm
Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Erkek Homoerotizmine Dair
Üç Öz-Anlatı
III. Aşçı İbrahim Dede’nin Hatıraları
III. Dr. Rıza Nur’un Anıları
III. Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi

Üçüncü Bölüm
Heteroerotizm ve Arzu Nesnesi Kadının Uyandırdığı Kaygılar
III. Heteroerotizm ve Arkadaşlığa Dayalı Evlilik Düşüncesi
III. Arzu Nesnesi Kadının Yarattığı Toplumsal Cinsiyet Kaygıları
II.I. Kadınsılaşma Kaygısı Figürü: Züppe
II.I.I. Erkeğin Narsisist Arzusu ve Zelil Züppe
II.II. Kaygıyı Dindiren Erkeksi Aşk Nesnesi: Erkek Kıyafetinde Kadın
III. Kaygıların Kesişiminde Kadın Homoerotizmi Anlatıları

Sonuç
Kaynakça
OKUMA PARÇASI

Giriş, s. 15-18

Cinsel Normalliğin Kuruluşu, geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde cinsel modernliği heteronormatiflik kavramı ekseninde sorunsallaştırmayı amaçlıyor. Aşk ve erotizmin homoseksüellik ile heteroseksüellik arasındaki modern karşıtlığa ve iki cinsiyetli modele yaslanan heteronormatif söylemler çerçevesinde düzenlenmesi oldukça uzun, gerilimli ve istikrarsızlıklarla dolu bir süreç olmuştur. Çalışmanın amacı bu sürecin içerdiği gerilimlerin ve istikrarsızlıkların izini sürerek geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin [1] söylemsel koşullarının “bugünkü epistemolojik ve varoluşsal çıkmazlarımıza nasıl katkıda bulunduğu”nu [2] anlama çabasına katkıda bulunmaktır.

Çalışma iki temel argüman etrafında şekilleniyor. Bunlardan ilki cinsel modernlik dönemi olarak ele aldığım on dok...

Devamını görmek için bkz.
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova