Büyütmek için tıklayınız
Dominique Schnapper

Dominique Schnapper Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Ötekiyle İlişki (çev. Ayşegül Sönmezay, İstanbul Bilgi Üniv. Yay.) ve Yurttaşlar Cemaati: Modern Ulus Fikrine Dair (çev. Özlem Okur, Kesit Yay.) gibi kitapları dilimize de çevrilmiş olan Fransız sosyolog, EHESS'te dersler veriyor, özellikle göçmenler ve yurttaşlıkla ilgili çok sayıda çalışması bulunuyor.

Metis Yayınları'ndaki kitapları
Sanat Sevdası, 2011
 


Metis Yayıncılık Ltd. İpek Sokak No.5, 34433 Beyoğlu, İstanbul. Tel:212 2454696 Fax:212 2454519 e-posta:bilgi@metiskitap.com
© metiskitap.com 2020. Her hakkı saklıdır.

Site Üretimi ModusNova